Jak efektivně lze teplo skladovat pod zemí?

Aktuality , Technologie | 30.01.2015

Využití podzemních zásobníků je potenciálně široké, odpadní teplo vzniká jak v rodinných domech, tak například v těžkém průmyslu.

víceAktuality

Poškozené nádorové buňky dokáží krást těm zdravým mitochondriální DNA

Aktuality , Biologie , Člověk , Medicína | 29.01.2015

Nádorová buňka, které nefungují mitochondrie kvůli chybějící mitochondriální DNA, umí tyto funkční organely získat z jiné buňky, tím restartovat buněčné dýchání a obnovit svůj nádorový potenciál. víceVýroba ultrajemných prášků pomocí kavitace

Aktuality , Technologie | 28.01.2015

Hlavním cílem projektu pre-seed VUT Materiálový výzkum je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem. více


Může atmosféra roztočit planetu a udělat z ní obyvatelný svět?

Aktuality , Astronomie , Neživá příroda | 27.01.2015

V časopise Science vyšla zajímavá studie, která vrhá jiné světlo na obyvatelnost planet u červených trpaslíků. více


3D tisk míří do firem, ne do domácností

Aktuality , Technologie | 26.01.2015

Výnosy z prodeje tištěných knih budou pětkrát vyšší než u e-knih. Prodá se přibližně 300 tisíc kusů dronů pro civilní využití. více


Vize roku 2045: Rozdíl mezi lidmi a roboty se smaže

Aktuality , Technologie | 22.01.2015

Asi nikoho nepřekvapí, že za třicet let budou roboti ve velké míře nahrazovat lidskou činnost a sloužit lidem. více


Jak velké ionizující záření snese naše DNA?

Aktuality , Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda | 22.01.2015

Prof. Pavlu Jungwirthovi a jeho kolegům z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s dalšími pracovišti se podařilo určit redoxní potenciály jednotlivých bází DNA ve vodném prostředí. více


V pražských Letňanech objeven unikátní hrob bylanské kultury

Aktuality , Člověk , Historie | 21.01.2015

Dvojici hrobů příslušníků vládnoucí vrstvy bylanské kultury objevili v listopadu a prosinci roku 2014 pracovníci Archeologického ústavu AV ČR. více


Slovenský plášť magnetické neviditelnosti zaujal NASA

Aktuality , Fyzika , Neživá příroda | 21.01.2015

Objekt detektory magnetického poľa nezaregistrujú. více


Boj s nádory mozku zatím není příliš úspěšný

Aktuality , Člověk , Medicína | 21.01.2015

Vznik nové kliniky tedy nejen zlepší péči o nemocné, ale přinese i díky propojení s teoretickými pracovišti nové možnosti pro rozšíření základního výzkumu. více