Jak časté jsou sestry Venuše

Astronomie , Neživá příroda | 22.09.2014

Vědci se pokusili nejen definovat Venušinu zónu (což není moc snadné, modely jsou ošidné a o planetách toho moc nevíme), ale také najít kandidáty uvnitř této zóny.

více

Jak časté jsou sestry Venuše


Neživá příroda

Divoký původ diskových galaxií

Astronomie , Neživá příroda | 20.09.2014

Nová pozorování vysvětlují, proč jsou galaxie podobné té naší ve vesmíru tak běžné. více


Kofein vyvolává závislosti opylovačů

Biologie , Chemie , Neživá příroda | 18.09.2014

Kde se vzal kofein? Objevila se syntéza této látky u kávovníku, kakaovníku a čajovníku nezávisle? A k čemu rostlinám látka vůbec je? více


Proč horcí jupiteři nemusejí obíhat v rovině rovníku hvězdy

Aktuality , Astronomie , Neživá příroda | 17.09.2014

Byla objasněna jedna z největších záhad exoplanetárního výzkumu? více


Vývoj teplot v holocénu nějak nehraje

Geologie , Neživá příroda | 16.09.2014

Další výzkum ukazuje, jak modely IPCC skřípají. Zhengyu Liu z University of Wisconsin-Madison a další autoři ukazují, že kde v minulosti modely předpokládají oteplování, docházelo naopak k ochlazování. více


Jak vzniká ozonová díra

Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 15.09.2014

Na ledových částicích dochází k chemickým procesům, v jejichž důsledku se do stratosféry uvolňují molekuly chlóru ničícího ozon. více


Kosmická předpověď: Hvězdná záře rozpustí temné oblaky

Aktuality , Astronomie , Neživá příroda | 12.09.2014

tisková zpráva Evropské jižní observatoře č. 27/2014   Objekt s katalogovým označením Lupus 4 je oblak plynu a prachu připomínající vzhledem pavouka. Na tomto novém působivém snímku zastiňuje hvězdy v pozadí stejně jako mrak za bezměsíčné noci daleko od rušivých světel civilizace. Přestože je v současnosti temný, husté shluky hmoty v nitru oblaků jako je [...] více


Čím nás fascinuje mayská astronomie?

Astronomie , Člověk , Historie , Neživá příroda | 12.09.2014

Mayové mohli provádět a systematicky zaznamenávat svá pozorování – disponovali k tomu i příhodnou poziční číselnou soustavou se znakem nuly. Měli také specializované budovy určené pro astronomická pozorování a i určité technické pomůcky – různé zkřížené tyče, úzké pozorovací trubice... víceStephen Hawking o strojích času (2)

Fyzika , Neživá příroda | 11.09.2014

Dokázal jsem, že ke konstrukci stroje času konečné velikosti je třeba negativní energie. více


Stephen Hawking o strojích času

Fyzika , Neživá příroda | 10.09.2014

Otázkou je, zda nějaká vyspělá civilizace dokáže sestrojit stroj času. Jinými slovy, dokáže pozměnit prostoročas budoucnosti tak, že se v nějaké konečné oblasti objeví uzavřená časupodobná smyčka? více