Řasy a kvantová biologie

Biologie , Fyzika , Neživá příroda | 22.07.2014

Klasická evoluce vytvořila systémy, které prý využívají různých triků kvantové fyziky. Je to zamotané a propletené - v řadě ohledů.

více

Řasy a kvantová biologie


Neživá příroda

Jak vznikají pískovcové skály

Aktuality , Fyzika , Geologie , Neživá příroda | 21.07.2014

Pískovce na celém světě proslavily velkolepé útvary, jako jsou skalní brány, věže, sloupy či převisy. Vznik takových podivuhodných útvarů však doposud nebyl uspokojivě vysvětlen. víceEvropská sonda se ponořila do atmosféry Venuše

Aktuality , Astronomie , Neživá příroda | 21.07.2014

Cílem byl nejen výzkum atmosféry ale také toho, kolik sonda vydrží. více


Perlička: Amón a amoniak

Chemie , Člověk , Lingvistika , Neživá příroda | 18.07.2014

Jak by mohl souviset egyptský bůh Amón s čpavkem? Kupodivu, obě slova mají stejný původ. víceZáhada kosmického prachu u supernov

Aktuality , Astronomie , Neživá příroda | 17.07.2014

Nová pozorování odhalila jakým způsobem probíhá formování hvězdného prachu v okolí supernovy. více


Záhada kamenných růží z Koněprus

Geologie , Neživá příroda | 16.07.2014

Stěny několika jeskyní v koněpruské oblasti, a to zejména na typové lokalitě v Proškově dómu Koněpruských jeskyní, zdobí zvláštní typ výzdoby, jaký najdeme v jiných jeskyních světa jen velice vzácně. více


Stlačení fotonu zesílí elektrickou složku a zeslabí magnetickou

Fyzika , Neživá příroda | 14.07.2014

Optici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s kolegy z Tokijské univerzity učinili významný krok pro poznání kvantových vlastností fotonu, jedné ze základních částí mikrosvěta. více


Do nitra Jupitera a Saturnu prší helium

Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 11.07.2014

Od určitých podmínek (tlak miliony atmosfér a určitá kritická teplota) přestává být helium v kovovém vodíku rozpustné... více


Jak vzniká „mokrý“ elektron?

Fyzika , Neživá příroda | 10.07.2014

Časopis Nature Chemistry publikoval článek skupiny Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR spolu s experimentátory na Curyšské univerzitě, který ukazuje, jak se ve vodě „rozpouští“ elementární částice - elektron. více


Červnová astrofotografie: Aktivní oblast 2082 – sluneční skvrny

Aktuality , Astronomie , Neživá příroda | 09.07.2014

Titul Česká astrofotografie měsíce za červen 2014 obdržel snímek „Aktivní oblast 2082“, jehož autorem je Maxim Usatov. více