Řasy a kvantová biologie

Biologie , Fyzika , Neživá příroda | 22.07.2014

Klasická evoluce vytvořila systémy, které prý využívají různých triků kvantové fyziky. Je to zamotané a propletené - v řadě ohledů.

více

Řasy a kvantová biologie


Fyzika

Jak vznikají pískovcové skály

Aktuality , Fyzika , Geologie , Neživá příroda | 21.07.2014

Pískovce na celém světě proslavily velkolepé útvary, jako jsou skalní brány, věže, sloupy či převisy. Vznik takových podivuhodných útvarů však doposud nebyl uspokojivě vysvětlen. víceStlačení fotonu zesílí elektrickou složku a zeslabí magnetickou

Fyzika , Neživá příroda | 14.07.2014

Optici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s kolegy z Tokijské univerzity učinili významný krok pro poznání kvantových vlastností fotonu, jedné ze základních částí mikrosvěta. více


Do nitra Jupitera a Saturnu prší helium

Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 11.07.2014

Od určitých podmínek (tlak miliony atmosfér a určitá kritická teplota) přestává být helium v kovovém vodíku rozpustné... více


Jak vzniká „mokrý“ elektron?

Aktuality , Fyzika , Neživá příroda | 10.07.2014

Časopis Nature Chemistry publikoval článek skupiny Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR spolu s experimentátory na Curyšské univerzitě, který ukazuje, jak se ve vodě „rozpouští“ elementární částice - elektron. více


Arsenid kadmia je prý něco jako 3D grafen

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 16.06.2014

Arsenid kadmia (kademnatý) by měl mít podobné elektromagnetické vlastnosti jako grafen. Funguje tak ovšem nejenom ve 2D vrstvě, ale i v běžné krystalické podobě. více


Černé, nebo červí díry?

Fyzika , Neživá příroda | 10.06.2014

Zilong Li a Cosimo Bambi z Fudan University v Šanghaji tvrdí, že černé díry v nitrech galaxií jsou ve skutečnosti děrami červími. Myšlenka je to pochopitelně krajně kontroverzní. více


Higgsův boson a fázový přechod

Fyzika , Neživá příroda | 05.06.2014

Vakuum má nižší energii než vesmír neobsahující vůbec žádné částice. více


Grafen popírá zákon o tepelné vodivosti

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 29.05.2014

Výzkumníci z Max Planck Institute for Polymer Research (MPI-P) v Mohuči a z National University v Singapuru odhalili, že tepelná vodivost grafenu popírá dosud známé fundamentální zákony o šíření tepla. více


Pomocný laserový paprsek pro řízení počasí

Fyzika , Neživá příroda | 19.05.2014

Laserem prý lze vyvolat nejen déšť, ale i spustit bouřku s hromy a blesky více