Jak na lepší vodivost pevných elektrolytů

Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 03.02.2016

Krystaly kombinovaných oxidů kovů mají podobu tunelů, která umožňuje, aby mezi nimi rychle proudily ionty lithia. Bohužel ale při výrobě vznikají defekty.

více

Jak na lepší vodivost pevných elektrolytů


Fyzika

Projekt ASCIMAT pro rozvoj scintilačních materiálů

Aktuality , Fyzika , Neživá příroda | 29.01.2016

Scintilační materiál pracuje jako konvertor. více


Magnusův jev – jak rotuje míček v baseballu

Fyzika , Neživá příroda | 28.01.2016

Vyšleme-li míček jako roztočený vlček tak, aby rotoval kolmo ke směru hodu, výrazně se odchýlí od přímé dráhy. více


Dva nové zeolity vznikly jako stavebnice

Aktuality , Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 27.01.2016

Mezinárodní zeolitová asociace v současné době registruje 229 druhů zeolitů. víceJak voda tančí na povrchu perovskitu

Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 26.01.2016

Perovskit je chemicky oxid titaničito-vápenatý, nicméně často se tak označují i příbuzné/analogické látky, respektive sloučeniny s obdobnou krystalickou strukturou. více


Elektrický zápis v antiferomagnetu pro ukládání dat

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 19.01.2016

Pokud necháme procházet obyčejný makroskopický elektrický proud určitými antiferomagnetickými krystaly, utvoří se virtuální mikroskopické elektromagnety spontánně u každého atomu. více


Objeveno ionizující ultrafialové záření z trpasličích galaxií

Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 15.01.2016

Vesmír se znovu ohříval a po miliardě let byl vodík znovu ionizovaný, jak tomu bylo krátce po Velkém třesku více


Proč mají golfové míčky důlky

Fyzika , Neživá příroda | 14.01.2016

Nejhorší noční můrou hráče golfu je asi pískový bunkr, zato jeho nejlepším přítelem jsou důlky na golfovém míčku, které mu jej pomáhají dopravit na určené místo. více


ČVUT se podílí na zkoumání magnetosféry pomocí družice SMILE

Aktuality , Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 11.01.2016

Měření bude probíhat unikátní metodou pomocí malých širokoúhlých UV a rentgenových teleskopů. víceAkustický metamateriál

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 11.01.2016

Materiál (metamateriál?) vyrobený z tak obyčejných základních komponent, jako je papír a hliník, dokáže soustředit zvukové vlny do jediné oblasti, a zvyšovat tak hustotu/intenzitu zvuku. více