Projekt ASCIMAT pro rozvoj scintilačních materiálů

Aktuality |

Scintilační materiál pracuje jako konvertor.
tisková zpráva Fyzikálního ústavu AV ČR

Dne 21. 1. 2016 byl odborným setkáním v areálu Cukrovarnická Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., zahájen evropský projekt „Zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR“.
Scintilační materiál pracuje jako konvertor, který dokáže foton vysokoenergetického (rentgenového nebo gama) záření nebo energii dopadající částice (elektrony, protony, ionty) přeměnit na skupinu fotonů z oblasti ultrafialového až viditelného (UV/VIS) záření, které je pak možné s velkou citlivostí převést na elektrický signál běžnými fotodetektory a tento dále zpracovat.

Scintilační materiály hrají v posledních letech stále větší roli v medicíně (zobrazovací metody), v průmyslu (vnitřní vady materiálů), v bezpečnostních aplikacích (kontrola zavazadel a nákladů), v oblasti životního prostředí (detekce radonu) i ve vědě samotné (částicová a jaderná fyzika).

V průběhu setkání proběhla tisková konference, kde zevrubnou informaci o projektu podal jeho koordinátor doc. Ing. Martin Nikl, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení optických materiálů a zástupce ředitele pro cílený výzkum a v následující diskusi spolu s ostatními vedoucími zahraničních týmů a členy poradního panelu projektu zodpověděli dotazy přítomných pracovníků medií.
Vedoucí jednotlivých zahraničních týmů partnerů projektu jsou:
Dr. Etiennette Auffray, CERN, Švýcarsko
Prof. Christophe Dujardin, Université Claude Bernard, Francie
Prof. Anna Vedda, Università di Milano-Bicocca, Itálie
Giles BRANDON BSc., MSc., MBA, Intelligentsia Consultants Sàrl, Lucembursko
Poradní panel projektu sestává z domácích odborníků v oblasti scintilačních materiálů, a to jak z univerzitních institucí (doc. Miroslav Kučera, CSc., MFF UK a doc. Václav Čuba, CSc., FJFI ČVUT), tak z firem podnikajících v této oblasti (Ing. Hana Burešová, ředitelka divize scintilátorů, Envinet, Nuvia group, a Dr. Jindřich Houžvička, MBA, ředitel, CRYTUR spol. s r.o.).
Na závěr tiskové konference byla uspořádána krátká exkurze do laboratoře růstu scintilačních krystalů, kde je nově instalovaná unikátní aparatura pro jejich pěstování metodou „micropulling down“, kdy se jedná o nejmodernější verzi této technologie instalované mimo Japonsko.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.