V Praze přednášel T. Hänsch, nositel Nobelovy ceny za fyziku

Aktuality |

Magnetické pasti, vlnovody a další elementy pro manipulaci ultrachladných atomů mohou být sestaveny tak, aby vytvořily kvantovou laboratoř v čipu.
***tisková zpráva společnosti  Honeywell

Společnost Honeywell a České vysoké učení technické v Praze dnes v rámci projektu Honeywell Nobel Initiative (přednáškový cyklus nositelů Nobelovy ceny) přivítaly na fakultě elektroinženýrství profesora Theodora W. Hänsche, nositele Nobelovy ceny v oboru fyziky za rok 2005. Profesor Theodor W. Hänsch studenty seznámil se svými poznatky na téma „Vášeň pro přesnost“ (Passion for Precision). Během své návštěvy uspořádá profesor Hänsch 1. dubna seminář nazvaný „Ke kvantové laboratoři na čipu“ (Towards a Quantum Laboratory on a Chip) a zúčastní se besed se studenty a členy profesorského sboru.

Přednáškový cyklus nositelů Nobelovy ceny – Honeywell-Nobel Laureate Lecture Series – je programem společnosti Honeywell, který spojuje studenty z celého světa a poskytuje jim náhled a inspiraci ke zdokonalování jejich schopností. Program přináší mladým a nadějným vědcům mimořádnou příležitost k osobnímu setkání s nejlepšími světovými představiteli v oboru fyziky a chemie. V České republice zahájila společnost Honeywell iniciativu Honeywell-Nobel Laureate Lecture Series v říjnu 2006 návštěvou nositele Nobelovy ceny za rok 1998 Dr. Horsta L. Störmera na ČVUT. Program nyní vstupuje do svého čtvrtého roku.

 

Profesor Hänsch získal Nobelovu cenu za fyziku za rok 2005 společně s Dr. Johnem L. Hallem za „přispění k rozvoji přesné laserové spektroskopie, včetně techniky optického frekvenčního hřebenu“. Profesor Hänsch je v současné době ředitelem Institutu Maxe Plancka pro kvantovou optiku v Garchingu a profesorem fyziky na univerzitě Ludwiga Maxmiliana v Mnichově v Německu, oceněným nadací Carla Friedricha von Siemens Stiftung.

 

Honeywell-Nobel Laureate Lecture Series je součástí Honeywell Sience And Math Education Initiative, což je program vytvořený k inspiraci příštích generací inženýrů a vědců, určený nejen studentům a učitelům na středních školách, ale i cílovým univerzitám po celém světě. Vzdělávacími programy společnosti Honeywell zaměřenými na vědu a matematiku – FMA Live, Honeywell Educators@Space Academy a Honeywell Scholars@Presidential Classroom – prošlo již více než 100 000 studentů a učitelů ve 26 zemích a 41 státech v USA.

 

***

 

Passion for Precision (Vášeň pro přesnost)

Hravost, zvědavost a vášeň pro přesnost mě provázely po více než čtyři desítky let výzkumu s laserovým světlem. Prolínání mezi základním výzkumem ve fyzice a pokročilými laserovými a fotonickými technologiemi inspirovalo několik vynálezů a objevů od zdánlivě poživatelných laserů k laserové spektroskopii bez Dopplerova posuvu a k laserovému chlazení atomových plynů. Náš současný výzkum je soustředěn na laserové kmitočtové hřebeny, které mohou počítat vlny světla s extrémní přesností. Jejich aplikace sahají od attosekundové (10 na -18 sekundy) vědy a ultrapřesné laserové spektroskopie ve vzdálené ultrafialové oblasti k přesným optickým atomovým hodinám, novým metodám molekulární spektroskopie a přesné astronomie, která umožní další hledání planet podobných Zemi ve vzdálených hvězdných soustavách a umožní pozorovat poračující expanzi vesmíru.

 

Towards a Quantum Laboratory on a Chip (Kvantová laboratoř v čipu)

Mikrofabrikovaný atomový čip otevírá prostor do kvantového světa. Magnetické pasti, vlnovody a další elementy pro manipulaci ultrachladných atomů mohou být sestaveny tak, aby vytvořily kvantovou laboratoř v čipu. Tímto způsobem byla vyrobena zařízení, jako jsou miniaturizované atomické lasery, atomové interferometry a atomové hodiny. Atomové čipy nabízejí netušené možnosti pro zkoumání mnohačásticových kvantových systémů. Budou představeny nejnovější experimenty, které se uskutečňují v Mnichově, včetně výběrové manipulace atomů podle stavu pomocí mikrovlnného blízkého pole a dále poslední vývoj směrem k  propojování Bose-Einsteinova kondenzátu s nano-mechanickými přístroji.

 
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.