Mají se děti učit psát vázaně, nebo nevázaně?

Aktuality |

Děti, které letos poprvé zasednou do školních lavic, mají větší naději, že se při psaní vyhnou náročným kličkám vázaného písma.
tisková zpráva nakladatelství Fraus

Od září se rozšíří nabídka pro žáky prvních tříd o podstatně cenově dostupnější písanky z Nakladatelství Fraus, které lze kombinovat s již existujícími pracovními učebnicemi a čítankou. Právě vysoká cena písanek byla doposud označována za hlavní překážku většího rozšíření nevázaného písma na českých školách.

Školy si budou moci vybírat mezi vícero metodami výuky psaní nevázaným písmem, realizovanými i různými variantami samotného typu nevázaného písma. K písmu Comenia Script universal, které bylo doposud jedinou alternativou k tradičnímu vázanému písmu, přibudou po dvouleté pilotáži písanky vysázené písmem Comenia Script A (CS A). Pro první třídy základních škol je připravilo Nakladatelství Fraus, které je vydává jako komplet tvořený pracovními učebnicemi s čítankou, písankami a sešitem pracovních aktivit.
Pro školy bude nepochybně nabídka nových písanek s písmem Comenia Script A lákavá i finančně. Přestože se oba dva typy nevázaného písma liší jen drobným detailem (serifem), cenově je rozdíl markantní – za tři písanky Nakladatelství Fraus určené pro prvňáčka škola zaplatí 87 Kč, kdežto u již zavedeného Comenia Script universal z nakladatelství Svět je to aktuálně 128 Kč. „Úspora ve výši jedné třetiny ceny může v napjatých rozpočtech českých škol sehrát zásadní roli,“ říká Radka Šmahelová, vedoucí redaktorka Nakladatelství Fraus, podle níž k vyšší dostupnosti nové verze písma přispívá i fakt, že písanky lze kombinovat s již existujícími pracovními učebnicemi. Vysoká cena písanek byla doposud označována za hlavní překážku většího rozšíření výuky psaní nevázaným písmem na českých školách.
„Právě vzájemná provázanost výukových materiálů do jednoho celku přispěla k tomu, že písankám vysázeným písmem Comenia Script A od Nakladatelství Fraus byla jako prvnímu souboru materiálů pro výuku primárního psaní nevázaným písmem udělena doložka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ dodává Radka Šmahelová. Dosavadní verze Comenia Script universal získala od MŠMT pouze doporučení.
Nové písanky pro první ročník uvítali například v Základní škole v Odoleně Vodě, kde s nimi začnou od září pracovat. „Mezi novou a zavedenou variantou nevázaného písma nevidím podstatný rozdíl. Důležité je, že je písmo pro děti jednodušší a odpadne úskalí kliček těžkých tvarů písma vázaného,“ říká učitelka Jana Jistebnická, která zdůrazňuje provázanost s výukovými materiály a samozřejmě i lepší cenovou dostupnost nových písanek. Základní škola v Odoleně Vodě již s nevázaným písmem pracuje, hned první rok bez problémů naplnila jednu třídu s 27 žáky, také díky tomu, že rodiče se k novému písmu stavějí s pochopením.

Pilotáž nového písma v ZŠ Řevnice – i ti, kteří měli na výběr, píší nevázaně
Učitelka Michaela Sklenářová ze Základní školy v Řevnicích u Prahy pilotovala se svou třídou novou metodu psaní nevázaným písmem od Nakladatelství Fraus dva roky a v současné době jsou žáci, kteří používali nové písanky, ve čtvrté třídě. „Moje zkušenost z nevázaného písma je jednoznačně pozitivní: mohu srovnávat s výukou vázaného písma, kde u dětí zpravidla vydrží počáteční nadšení jen do kritického momentu, kdy se písmenka začnou spojovat. To se u nevázaného písma nestalo a nadšení dětí doposud nepominulo,“ shrnuje Michaela Sklenářová, podle níž z něj mohou profitovat zejména žáci s problémy v psaní – dysgrafici, ale i ti, kteří psaní odbývají. „U těch jsem mívala problém ve čtvrté třídě jejich vázané písmo přečíst, to se u nevázaného písma nestalo. Největší rozdíl je tedy v čitelnosti a v nadšení ze snadného vytváření psaných textů.“
Přijetí ze strany rodičů v Řevnicích bylo rozdílné – od nadšení až po odmítání. „Od rodičů jedné holčičky jsme souhlas nakonec nedostali, takže jsem ji jako jedinou ve třídě učila psát vázaně. Ona si ale doma časem nakonec stejně vybrečela, že chce psát stejně jako spolužáci, a rozhodla se pro nevázané písmo. Přestože se ve druhé třídě vyskytlo několik dětí, které se chtěly naučit psát vázaně a také celou druhou třídu vázaně psaly, časem se nakonec všechny rozhodly pro nevázané písmo. Pokud je mi známo, v současnosti všechny děti, které se zúčastnily pilotáže, píší nevázaně včetně jedné mimořádně grafomotoricky disponované holčičky, která se z pilnosti naučila obě písma již v první třídě,“ doplňuje Michaela Sklenářová ze ZŠ Řevnice.
Související články
Komentáře

12.12.2014, 15:52

.... tnx for info....

24.11.2014, 07:51

.... áëàãîäàðþ!...

19.11.2014, 03:56

.... ñïñ!!...

27.07.2014, 01:28

.... thanks!!...

26.07.2014, 17:12

.... áëàãîäàðþ....

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.