Národní knihovna začíná zpřístupňovat digitalizované knihy přes Google Books

Aktuality |

V rámci několikaleté spolupráce bude digitalizováno více než 140 000 svazků knih.
tisková zpráva Národní knihovny ČR

V rámci snahy o zpřístupnění literárních klenotů v elektronické podobě navázala Národní knihovna ČR spolupráci se společností Google. Přípravné práce probíhaly již od roku 2011, samotná digitalizace, během níž budou zpracovány fondy starých tisků i sbírky Slovanské knihovny, byla započata v letošním roce.
Koncem roku 2010 uzavřela Národní knihovna ČR smlouvu se společností Google na digitalizaci svých sbírek historických a vzácných knih uložených v Oddělení rukopisů a starých tisků a Slovanské knihovně. „Zhruba v roce 2008 oslovila společnost Google Národní knihovnu se zájmem o spolupráci na digitalizaci. Knihovna předala Googlu podrobný profil svého fondu starých tisků, na jehož základě Google projevil vážný zájem, který vedl k podepsání smlouvy,“ líčí Tomáš Böhm, generální ředitel Národní knihovny ČR. Před započetím vlastního skenování však ještě probíhaly tři roky intenzivní přípravné práce. Knihy musely být opatřeny štítky a čárovým kódem, načež následovala elektronická katalogizace (v roce 2013 víc jak 22.000 záznamů), fyzická i elektronická kontrola záznamu. Poté byly vyřazeny svazky k digitalizaci nezpůsobilé z důvodu nevyhovujícího formátu a pak došlo na ocenění knih kvůli určení pojistné hodnoty.
„Knihy před předáním Googlu přezkoumává Restaurátorské oddělení, které provádí pasportizaci – tzn. rozřazuje a třídí je do čtyř kategorií podle míry poškození, vede o nich evidenci, čistí je a provádí drobné opravy. Před transporty restaurátoři několik vytipovaných knih podrobně zdokumentují, aby bylo možné zkontrolovat, v jakém stavu se svazky vracejí,“ popisuje ředitel. Na samotnou intenzivní digitalizaci knih tak došlo až v lednu 2014. „Knihy pro digitalizaci v projektu Google se transportují za dodržení přísných kritérií. Kromě bezpečnosti se dbá také na absolutní eliminaci poškození svazků. Vozíky jsou vyrobeny na míru, takže jsou svazky zabezpečeny proti nárazu, otřesu, ale třeba i vlhkosti. Prostor v kamionu je vybaven klimatizací a přirozeně dalšími bezpečnostními prvky, o jejichž detailech však nemůžeme z pochopitelných důvodů hovořit,“uvedla Irena Maňáková, ředitelka Odboru komunikace NK ČR.
Kromě části fondů Oddělení rukopisů a starých tisků se digitalizace ve spolupráci se společností Google týká také jedinečných sbírek Slovanské knihovny. Z jejích fondů byly pro projekt vybrány nejprve knihy z období 19. století, přesněji z let 1800–1874. Přípravou již prošlo více než 12 000 svazků, od zahájení samotné digitalizace bylo k dnešnímu dni odesláno k digitalizaci 7247 svazků monografií (a v menší míře též periodik). Od letošního
roku začala Slovanská knihovna připravovat rovněž dokumenty vydané v 18. století a zahájila též zpracování knih z let 1874–1900, avšak pouze u děl, která již prokazatelně nejsou chráněna autorským právem. Celkově předpokládá Slovanská knihovna digitalizaci přibližně 20 000 až 25 000 svazků ze své sbírky. „Digitalizace se týká kompletních sbírek především ruské, polské a srbochorvatské literatury, v menší míře jsou zastoupeny též
dokumenty ukrajinského, běloruského, lužickosrbského, slovinského a bulharského původu.
Jde často o celé soukromé knihovny, které Slovanská knihovna získala převážně v první polovině 20. století. Obsahují jak odbornou literaturu věnující se zejména historii, jazykověděa literární vědě jednotlivých slovanských národů a jejich vzájemným vztahům, ale rovněž původní literární produkci slovanských autorů, včetně prvních vydání děl zásadních autorů 19. století,“ vypočítává ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka. A dodává: „Digitalizována již byla například převážná část unikátní tzv. Rešetarovy sbírky ragusian, v brzké době bude zahájena digitalizace rozsáhlé sbírky knih v ruštině, kterou v první polovině 19. století shromáždil petrohradský knihkupec a vydavatel A. F. Smirdin.“
V rámci několikaleté spolupráce bude digitalizováno více než 140 000 svazků knih, mapujících široké stránky vývoje evropské společnosti nahlížené přes zrcadlo tištěné knihy.
V současné době jsou digitalizované části sbírek postupně zpřístupňovány přes Knihy Google Books (books.google.cz) a v příštím roce též přes evropskou digitální knihovnu starých tisků Manuscriptorium (www.manuscriptorium.cz), která je volně dostupná na internetu. „Digitalizace starých tisků kopíruje naše snahy přiblížit své sbírky širokému okruhu uživatelů. Každý bude mít nyní možnost z pohodlí domova nebo pracoviště nahlédnout pouhým kliknutím do tištěného dědictví světových i českých dějin a kultury. Díky propojení na virtuální prostředí Google je již v současnosti možné spojovat jednotlivé tituly z rozptýlených světových knihoven dohromady, funkčně sestavovat jednotlivé knihovní celky jen skrze obrazovku počítače, tabletu či chytrého telefonu,“ vysvětluje Irena Maňáková výhody celého procesu. A doplňuje: „Zpřístupnění ve virtuálním prostředí navíc umožňuje ochránit originály tisků a jejich zachování pro budoucí generace. Jedinečným způsobem se tak v digitalizaci tisků prolíná požadavek minulosti a volání budoucnosti.“ Každých šest týdnů přibývají tisíce dalších digitalizovaných titulů.

O službě Knihy Google
Posláním společnosti Google je zpřístupňovat informace lidem na celém světě. Velká část informací je přitom uchována v milionech knih v mnoha jazycích. Knihy Google (neboli Google Books, google.cz/knihy ) představují užitečný zdroj informací o knihách. Fungují jako klasický vyhledávač, jen místo indexu webových stránek prohledávají index knih, a tak pomáhají knihám a čtenářům se vzájemně najít. Službu Knihy Google tvoří obsah poskytnutý na základě dohody či partnerství, který pochází ze dvou zdrojů: Partnerského programu a Projektu knihovna.
V rámci Partnerského programu dodávají digitalizovaný obsah knih samotní partneři – nakladatelé, autoři, nositelé autorských práv. Jejich cílem je knihy zviditelnit a usnadnit uživatelům jejich nalezení a koupi. Partneři povolují do knih nahlížet (určitá část obsahu knihy je k dispozici), stejně jako když si knihu prohlížíte v knihkupectví.
Projekt Knihovna je založený na spolupráci s významnými knihovnami. Knihy ukryté v knihovnách už často nebývají v tisku, tj. nejsou komerčně dostupné, ale pořád se na něvztahuje autorské právo. V tomto případě jsou zobrazeny pouze bibliografické údaje o knížce a malý úryvek textu relevantní dotazu uživatele (podobně jako u webového vyhledávání, kdy se zobrazí odkaz na stránku s krátkým popisem). V případě, že kniha již není chráněna autorským právem, je možné ji celou zhlédnout online nebo si ji zdarma stáhnout. V obou případech však uživateli nabídne odkaz na obchody, kde je možné ji zakoupit nebo knihovny, u kterých ji lze zapůjčit.
V Knihách Google je více než 20 milionů knih ve více než 400 jazycích z více než 100 zemí. Google spolupracuje s více než 48 000 partnery a více než 40 světovými knihovnami. Národní knihovna ČR byla dvanáctou evropskou a čtvrtou národní knihovnou, s níž společnost Google uzavřela smlouvu. Annabella Weisl, manažerka pro strategická partnerství, Knihy Google uvádí: „Technologie, které dnes máme k dispozici, nám umožňují nejen zachovat historii a kulturu pro budoucí generace, ale také ji svým způsobem opětovněoživit. Veřejně dostupné materiály a knihy jsou důležitou součástí světového dědictví a my jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s Českou národní knihovou na zpřístupnění jejich vzácných sbírek nejen do České republiky, ale i celého světa.”
Související články
Komentáře

08.02.2015, 22:19

.... thanks for information!...

10.12.2014, 11:33

.... good!...

25.11.2014, 05:58

.... áëàãîäàðñòâóþ!...

19.11.2014, 15:47

.... thanks for information!...

17.11.2014, 06:57

.... tnx for info....

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.