Prahu navštíví nositel Nobelovy ceny Peter Higgs

Aktuality |

Ve známost vešel v 60. letech minulého století návrhem způsobu jak formulovat konzistentní teorii sil, jež připomínaly elektromagnetické síly, ale v nichž měla částice analogická fotonu nenulovou hmotnost.
oznámení Tiskového odboru AV ČR

Evropská konference o nedestruktivním testování, „11.ECNDT 2014“, kterou pořádá Česká společnost pro nedestruktivní testování ve spolupráci s Evropskou federací NDT (EFNDT) a s Ústavem termomechaniky AV ČR se bude konat ve dnech 6.–10.října 2014 v pražském Kongresovém centru. Součástí programu je i speciální workshop nazvaný „Evropský den vědy“ (European Research Day) a organizovaný celosvětovou organizací ACADEMIA NDT International a výborem ICNDT. Uskuteční se dne 8. 10. 2014 ve velkém sále Kongresového centra.

Významným bodem workshopu budou dvě zcela mimořádné přednášky vynikajících světových vědců – prof. Petera Higgse a prof. Leona Chua.

Prof. Peter W. Higgs získal v roce 2013 Nobelovu ceny za fyziku – za předpověď existence nové elementární částice nazvané „Higgsův boson“ (v r. 1964), jejíž existence byla prokázána před dvěma lety ve středisku CERN.

Prof. Leon O. Chua je objevitelem principu nového paměťového prvku „memristoru“, který v blízké budoucnosti nahradí současné tranzistorové paměti.

Záštitu nad akcí převzali místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák, primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček a rektor Vysokého učení technického v Brně prof. Petr Štěpánek.

Více informací na www.ecndt2014.com

Prof. Peter Higgs: Curriculum Vitae
Nositel Nobelovy ceny za fyziku prof. Peter Higgs, britský teoretický fyzik a emeritní profesor na Univerzitě v Edinburghu, se narodil 29. května 1929 v Elswicku ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Vystudoval fyziku na King’s College Londýnské univerzity a v roce 1954 získal titul PhD. za práci „Několik problémů v teorii molekulárních vibrací“, která znamenala začátek jeho dlouhodobého zájmu o aplikace symetrií ve fyzikálních systémech. V 50. letech působil jako profesor matematiky na Londýnské univerzitě. Od roku 1960 působil na univerzitě v Edinburghu jako přednášející a později jako profesor matematické fyziky, od roku 1996 je na stejné univerzitě emeritním profesorem.

Ve známost vešel v 60. letech minulého století návrhem způsobu jak formulovat konzistentní teorii sil, jež připomínaly elektromagnetické síly, ale v nichž měla částice analogická fotonu nenulovou hmotnost.
Tato teorie, která se stala předobrazem dnešní teorie elektroslabých sil, se opírá o tzv. Higgsův mechanismus, jenž předpovídá existenci nové částice – Higgsova bosonu, který byl často popisován jako „nejhledanější částice moderní fyziky“. Vědecké středisko CERN v roce 2012 oznámilo, že se mu podařilo částici s vlastnostmi Higgsova bosonu objevit. V roce 2013 bylo u nově objevené částice potvrzeno, že má kladnou paritu a nulový spin, a že tedy splňuje dvě základní kritéria na Higgsův boson. Částice se tak stala první známou základní skalární částicí objevenou v přírodě. Higgsův mechanismus je obecně přijímán jako důležitá součást standardního modelu fyziky částic, bez které by nebyl fyzikálně a matematicky konzistentní.

Jeho významný příspěvek ve fyzice byl oceněn mnoha akademickými společnostmi. V roce 1997 například obdržel Diracovu medaili a ceny od Fyzikálního Institutu Spojeného království a Evropské fyzikální společnosti za práce ve fyzice vysokých energií a částic, v roce 2000 Královskou medaili od Královské společnosti v Edinburgu, v roce 2004 cenu Wolf Prize za fyziku a četné další. V roce 2011 dostal vyznamenání za významný příspěvek městu Edinburgh.

Dne 8. října 2013 obdržel společně s Francoise Englertem Nobelovu cenu za fyziku za teoretickou předpověď existence elementární částice nazvané Higgsův boson. Existence této částice objasňuje původ hmotnosti ostatních elementárních částic a v roce 2012 byla experimentálně potvrzena detektory ATLAS a CMS na velkém srážkovém urychlovači LHC v evropském středisku CERN v Ženevě.
Související články
Komentáře

16.01.2015, 14:54

.... tnx....

16.01.2015, 14:22

.... thank you!...

16.01.2015, 13:49

.... ñïñ çà èíôó!!...

16.12.2014, 19:35

.... ñýíêñ çà èíôó....

30.11.2014, 21:46

.... ñïñ!...

30.11.2014, 14:42

.... ñïñ!!...

25.11.2014, 05:49

.... ñïàñèáî!!...

18.11.2014, 21:04

.... thanks for information!!...

17.11.2014, 08:06

.... ñýíêñ çà èíôó!!...

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.