Vědeckotechnický park Vysočina má podpořit malé firmy

Aktuality |

V Jihlavě byl slavnostně otevřen Vědeckotechnický park Vysočina.
tisková zpráva ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s.

Za účasti Energoklastru, zástupců Kraje Vysočina, města Jihlava, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Asociace inovačního podnikání a projektových partnerů z ČVUT a Mendelovy univerzity v Brně byl slavnostně otevřen VTP Vysočina. Předseda představenstva nositele projektu, společnosti Energoklastr CTT Vysočina, o.p.s., prof. Boris Šimák říká:
„VTP Vysočina je jedním z nejmodernějších vědeckotechnických parků v prostoru střední a východní Evropy. Projekt je příležitostí pro uplatnění nových výsledků výzkumu univerzitních týmů ve spolupráci s firmami sdruženými v Energoklastru, usnadní též vznik a rozvoj malých inovačních firem, které si budou moci v centru pronajmout kanceláře a za zvýhodněných podmínek využívat špičkově vybavené laboratoře i výrobní linky.“

Jedinečnost projektu tkví zejména v jeho umístění, komplexní nabídce služeb, velmi dobré vybavenosti, kvalitě přístrojů, technologií a služeb. Předpokládané využití VTP Vysočina bude zejména v oblasti technologií, energetiky, snižování energetické náročnosti, materiálového inženýrství a využití biomasy. Dokončená a vybavená stavba centra nabízí 600 m čtverečních kancelářských a 1 780 m čtverečních špičkově vybavených laboratorních ploch. Laboratorní prostory jsou vybaveny přístrojovým vybavením v hodnotě 145 mil Kč.
Svým kvalitním a spolehlivým technickým řešením patří datové centrum ve VTP Vysočina mezi moderní zázemí v ČR i pro nejnáročnější zákazníky. Vědeckovýzkumná laboratoř fotovoltaiky, která zároveň slouží jako zařízení pro výrobu prototypů, je zaměřena na technologii optických tenkých vrstev s využitím magnetronového a iontového naprašování. Laboratoř termochemických transformací biomasy sleduje celý proces transformací energie a materiálových toků včetně potenciálního zatížení prostředí následnými polutanty.

„VTP Vysočina je skvělou příležitostí pro tvorbu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Skutečnost, že v našem kraji pracují vzdělaní experti evropské úrovně významnou měrou přispívá k rozvoji regionu a ke snižování nezaměstnanosti,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal k tomu dodává: „Prostřednictvím projektů, jako je VTP Vysočina, se Jihlava stává centrem inovačního průmyslu, pro jehož další rozvoj nabízejí potenciál zdejší průmyslové zóny.“
Příkladem využití VTP Vysočina je například inovativní firma SufrTech, která v centru bude působit hned od jeho otevření. Hlavní zaměření společnosti je na oblast depozice tenkých vrstev a povlaků s vysokou přidanou hodnotou, vývoj nových multifunkčních vrstev, metrologii pro průmyslové partnery, transfer nových řešení z univerzit do průmyslu a spolupráce s předními výzkumnými centry v ČR a EU. Díky unikátnímu vybavení VTP Vysočina depoziční aparaturou CemeCon CC800/9MLT bude firma moci nabídnout povlaky a tenké vrstvy pro automobilový a letecký průmysl, dekorativní povlaky, samomazné a antikorozní vrstvy, měření tvrdosti a měření adheze povlaků.
Ředitel krajské hospodářské komory Tomáš Prchal doplňuje: „Malé a střední podniky jsou hybateli každé ekonomiky. Zvláště to platí o těch, které přicházejí s chytrými inovacemi. Díky VTP Vysočina bude pro podnikatele z našeho regionu mnohem snazší uskutečnit své nápady a využít sdílení nákladů na vývoj a výzkum.“
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a Inovace.

Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snižování energetické náročnosti. Svoji činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky, a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl, IT a stavebnictví.
Související články
Komentáře

24.01.2015, 03:13

.... tnx for info!...

26.12.2014, 14:22

.... thank you....

14.12.2014, 05:06

.... áëàãîäàðåí....

06.12.2014, 01:34

.... ñïàñèáî!...

01.12.2014, 09:24

.... thank you!!...

01.12.2014, 04:51

.... ñïñ çà èíôó....

30.11.2014, 22:38

.... ñïñ!...

27.11.2014, 19:14

.... tnx for info!!...

22.11.2014, 18:09

.... áëàãîäàðåí!...

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.