VŠCHT přestavuje kralupský mlýn na technopark

Aktuality |

VŠCHT Praha jedná s různými stavebními firmami nebo výrobci stavebních materiálů o spolupráci na konkrétních projektech.
tisková zpráva VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko–technologická v Praze představila stavbu vědecko–technického parku a stav přípravy jeho činnosti a organizačního zabezpečení. Vědecko-technický park bude působit pod názvem TECHNOPARK VTP KRALUPY. Buduje se v centru Kralup nad Vltavou rekonstrukcí budovy bývalého průmyslového mlýna a jeho zaměření bude stavební chemie, materiálové inženýrství a související obory. VŠCHT Praha při této příležitosti oznámila, že výzkumnou a inovační činnost zahájí vědecko–technický park počátkem roku 2015. Presentace a návštěvy stavby se účastnili novináři a zástupci odborné a místní veřejnosti včele se starostou Petrem Holečkem.

Prorektor VŠCHT Praha doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informoval o postupu stavby, která byla zahájena v červenci 2013. V současné době začíná instalace vnitřních sítí a dalšího vnitřního vybavení. Pokud práce budou pokračovat podle harmonogramu, je reálný předpoklad, že stavební práce budou ukončeny v říjnu tohoto roku. V listopadu a prosinci se pak budou moci instalovat vnitřní zařízení a přístroje.

Pro činnost vědecko–technického parku bylo založeno 8 odborných výzkumných skupin. Každou povede odborný gestor z VŠCHT Praha a spolupracující gestor z Fakulty stavební ČVUT Praha. Ve výzkumných skupinách budou působit odborníci VŠCHT Praha a fakulty stavební a dalších fakult ČVUT a experti z dalších pracovišť v ČR i ze zahraničí.

Předpokládá se, že po překlenutí počátečního období a rozběhnutí všech funkcí vědecko–technického parku v něm bude zaměstnáno zhruba 60 osob. Asi 18 osob bude zaměstnáno v Technoparku na technicko-administrativních pozicích, včetně vedení. Techničtí a administrativní pracovníci pro Technopark budou přijímáni cestou výběrových řízení, která se budou postupně vyhlašovat.

TECHOPARK VTP KRALUPY bude součástí VŠCHT Praha, která je příjemcem dotace z programu OPPI  MPO ČR a zároveň bude poskytovat tuto dotaci inovačním firmám formou slevy na službách a to max. po období 10 let. Cílem parku bude poskytovat kvalifikované služby v oblasti výzkumu a inovací, transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, podpora malých firem při sestavení žádosti o dotace ze strukturálních fondů.  Technopark bude pronajímat část laboratoří a kancelářských prostor mladým inovačním firmám, zejména malým a středním, kterým bude připraven pomáhat při realizaci výzkumu a vývoje na trhu.

VŠCHT Praha jedná s různými stavebními firmami nebo výrobci stavebních materiálů o spolupráci na konkrétních projektech nebo na objednávkách služeb při výzkumu inovací materiálů, jejich vlastností nebo různých expertíz s využitím potenciálu vysokoškolských odborníků, které budou realizovány v rámci Technoparku Kralupy.

Součástí nabídky Technoparku bude také krátkodobý pronájem zasedací a školící místnosti a auly pro 160 osob vybavené moderním audiovizuální technikou a také organizování odborných konferencí, workshopů a presentací. Cílem Technoparku bude i popularizace technických oborů a presentace výsledků výzkumu a vývoje.

V další části setkání hovořil doc. Ing. Antonín Kuta, CSc. z ústavu polymerů VŠCHT Praha o výzkumné skupině Stavební a izolační materiály na bázi polymerních látek a plánech této skupiny. Popsal plánované přístrojové vybavení experimentální laboratoře, které bude zahrnovat mj. moderní extrusní linku a vysokotlaký lis pro výzkum a vývoj nových polymerních výrobků a následné zkoušky jejich vlastností při různých aplikacích.

Na závěr setkání si návštěvníci mohli na vlastní oči prohlédnout prostory budoucích laboratoří, kanceláří, zasedacích místností a dalšího zázemí Technoparku.

 
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.