Rajský plyn jako nové antidepresivum

Chemie , Člověk , Medicína | 16.02.2015

Oxid dusný je prostě rajský plyn. I ti z nás, kdo se s ním nesetkali v praxi, si účinky dovedou představit třeba na základě scény z inspektora Closeaua, jak tento trhá zub Dreyfusovi.

více

Rajský plyn jako nové antidepresivum


Chemie

Biomarkery, extrémofilové a život na Marsu

Aktuality , Astronomie , Biologie , Chemie , Chemie , Neživá příroda | 11.11.2014

Látky, které se v Ramanovských spektrech projevují specifickými signály, je třeba jednoznačně odlišit. více


Kde se vzal vřes v Prokopském údolí

Biologie , Chemie , Chemie , Geologie , Neživá příroda | 27.08.2014

Tradiční způsob hospodaření v krajině dal vznik i dalšímu společenstvuna skalnatých svazích – vřesovištím. Vyskytují se na jižních i severníchsvazích kyselých břidlic a buližníků, např. v Troji, v Šárce, v Tichém údolí. více


Brom je dalším prvkem nezbytným pro život

Biologie , Chemie , Člověk , Medicína | 04.08.2014

Pro člověka se prý aktuálně pokládalo za nezbytných 27 prvků. Nyní jako v pořadí 28. přibyl bróm. A to zcela nezbytný, nikoliv jen jako ochrana před všemožnými pošetilostmi, jak bróm znají všichni čtenáři Švejka. víceNové reaktivní DNA sondy pro vychytávání vazebných proteinů, včetně supresorů nádorů

Aktuality , Chemie , Člověk , Medicína | 01.10.2013

Metodika byla otestována na biokonjugaci DNA sond s proteinem p53, což je důležitý supresor nádorů. víceZa prospěšnost šumivých vín mohou polyfenoly

Chemie , Člověk , Medicína | 17.06.2013

Dobře známy jsou blahodárné účinky červeného vína i piva. Milovníci alkoholu mají nyní další důvod k radosti – za zdravotně prospěšné nyní vědci označili i pití šampaňského. více


Plíseň Aspergillus – jak poznat pomocníka od škůdce

Aktuality , Biologie , Chemie | 20.03.2013

Houbový rod Aspergillus (kropidlák) sekce Nigri (černé aspergily) zahrnuje biotechnologicky, ekonomicky a lékařsky významné organismy. více


Nanočástice křemíku efektivně rozkládají vodu

Chemie , Chemie , Neživá příroda | 27.02.2013

Vodík je v řadě ohledů výhodným zdrojem energie. Z vody lze získat buď elektrolýzou, fotolýzou nebo chemickou reakcí. A právě zde se uplatní nanokřemík. více