Historie

Počátky hradu Šternberk

Aktuality , Člověk , Historie | 24.02.2014

tisková zpráva Národního památkového ústavu V listopadu a prosinci 2013 probíhal záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci kanalizace a vodovodu na předhradí (1. nádvoří) státního hradu Šternberk. Při sledování výkopů mezi východním křídlem předhradí a objektem bývalé sýpky byla zjištěna přítomnost souvrství spáleniště s keramikou 2. poloviny 13. století, nacházející se přímo na skalním podloží. Požárovou […] více


Staroegyptské lékařství: jak na nemoc baa

Člověk , Historie , Medicína | 06.02.2014

Podle rady doporučené v textu se měla nemoc baa přenést na malou vlaštovku – šlo nejspíše o sošku či amulet ve tvaru vlaštovčího mláděte... více


Dávné počátky zemědělství na Kypru

Člověk , Historie | 04.02.2014

Archeologové v kyperské lokalitě Ayia Varvara-Asprokremnos odkryli neolitické sídliště z doby 8 800 – 8 600 př. n. l. více


Výročí šachového Turka

Aktuality , Člověk , Historie , Technologie | 03.02.2014

Prakticky bez povšimnutí zpravodajství prošlo jedno „polokulaté“ výročí – 23. 1. 1734 se v Bratislavě v německy mluvící rodině narodil Wolfgang von Kempelen, tvůrce známého Šachového Turka. víceTrojská válka trochu jinak

Člověk , Historie | 24.01.2014

Homérské mýty měly už v antice řadu "apokryfních" verzí: Achilleova smrt při pletce s Polyxénou, Helena jako nikoliv reálná žena, ale přízrak, Ifigenia opravdu obětována... více


První lidé možná dorazili do Ameriky z Afriky

Člověk , Historie | 20.01.2014

Naleziště Arroyo del Vizcaíno v Uruguayi vydalo kosti obřího lenochoda – kterého prý ulovili lidé. Vše se mělo stát před asi 30 000 lety a do současného obrazu historie to opravdu dobře nezapadá. více


Další křížení – denisované a…?

Biologie , Člověk , Historie | 13.01.2014

Malé a řídké populace měly negativní vliv na kulturu neandrtálců a denisovanů. Řada technologií, např. kostěné nástroje, byla zapomenuta a musela být objevena znovu. A k tomu křížení mezi blízkými příbuznými... více


Evoluce deskových her: senet, šachy, patoli

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda | 03.01.2014

Ačkoliv se figurky z Abydu v agenturním zpravodajství srovnávaly se šachovými, podobnost s nálezy v Tutanchamonově hrobce svědčí pro jiný výklad: nešlo o šachy, ale o staroegyptskou deskovou hru senet. Svým stářím egyptským hrám konkuruje hra ze sumerského Uru. víceNejvětší archeologické objevy roku 2013

Člověk , Historie | 02.01.2014

Hroby: Richard III., egyptský lékař ze Staré říše. Prsten travičů, genom neandrtálců, záplava keramických figurek z řeckého neolitu. více