Medicína

Biodata farmacie sama nezvládne

Biologie , Člověk , Ekonomika , Medicína , Technologie | 15.01.2002

V posledním desetiletí umožnil dynamický vývoj sektoru informačních technologií a ne-li ještě rychlejší rozvoj molekulární biologie symbiózu těchto oblastí do té míry, že světlo světa spatřil nový obor – bioinformatika. Základním úkolem tohoto oboru je vytváření, udržování a využívání databází biologických informací. více


Úloha pro tento den: V kolika letech mít génia?

Člověk , Medicína , Psychologie | 07.01.2002

Zjišťovalo se, zda u geniálních osobností záleží na tom, jak staří byli jejich rodiče když se narodili. U matek na věku nezáleželo, zato u otců ano. Kolem kterého roku života se nejčastěji pohyboval věk otců? více


Proč byly léky dosud tak drahé? A může se to změnit?

Člověk , Ekonomika , Medicína , Technologie | 13.12.2001

Stephanie Overby se v americkém vydání časopisu CIO (Chief Technology Officer) soustředí na vývoj nových léků, byznys i technologie, které stojí za celým oborem. Uvádí příklady výzkumných farmaceutických společností Avetis, GlaxoSmithKline a Schering-Plough. Všechny zmíněné firmy zkoumají zejména vztah astmatu k látce označované v článku jako anti-interleucin-5. víceÚloha pro tento den: Maskulinní obličej a dominance

Člověk , Medicína , Psychologie | 10.12.2001

Tváře absolventů vojenské akademie v USA byly hodnoceny co do míry maskulinity. Absolventi s nejvíce maskulinními tvářemi (tj. cca 10 % souboru) pravděpodobněji než ostatní: a) hráli fotbal, b) byli povýšeni, c) oženili se, d) měli velkou rodinu. více


Umělé oko z neuronové sítě

Člověk , Medicína , Technologie | 03.12.2001

Pokud někdo přijde o oko, má po čase šanci získat skleněnou náhražku. Ta ale působí velmi nepřirozeně, protože je upřena stále stejným směrem, bez ohledu na pohyby zdravého oka. Tomu by mohl být podle názoru kanadských robotiků již brzy konec. Výzkumný tým z Laboratoře pokročilé robotiky a teleoperací Albertské univerzity v Edmontonu totiž vyvinul oční protézu, která dokáže spolehlivě kopírovat pohyby zdravého oka, takže nikdo na první pohled ani nepozná, že má co do činění s jednookým. více


Úloha pro tento den: Věk a rizika těhotenství

Biologie , Člověk , Medicína | 26.11.2001

Čím starší je žena, která otěhotní, tím je pravděpodobnější, že dítě nebude zdravé. Proč? více


Genom Matta Ridleyho: Populární úvod do bioinformatiky

Biologie , Člověk , Medicína | 20.11.2001

Genetika je na jednu stranu chápána jako cosi velmi složitého až nudného, různé introny, exony, transkripce a translace, na straně druhé získává někdy až nálepku černé magie. Do toho občas proskočí novinové články o klonování či o genech pro tu či onu chorobu. Kniha, která celou oblast systematicky a podrobně mapuje, zatím na českém trhu citelně chyběla. Nyní se situace mění. více


Biotechnologický boom ve východní Asii: miliony DNA čipů za měsíc?

Biologie , Člověk , Ekonomika , Medicína , Technologie | 05.11.2001

Biotechnologická horečka přichází také ve východní Asii. Konkrétně se jedná o Tchaiwan, kde investoři důvěřují biotechnologickým firmám již údajně více než klasickým ICT společnostem. více


Keltství v nás potvrzují genetické výzkumy

Biologie , Člověk , Historie , Medicína | 01.11.2001

Nedávno jsem v jisté souvislosti napsal něco o tom, že každý v sobě máme a cítíme svůj kousek Kelta, někdo i svůj kousek Germána a o dalších kouscích že se radši nebudu podrobněji rozepisovat. A bác ho: někdy zhruba ve stejné době byly u nás zveřejněny výsledky lékařského výzkumu, které krásně dokreslují, že Keltové otady u násoe nejen opravdu byli, ale že to keltství v nás se nám opravdu jenom nezdá, že je skutečně výraznější než v naprosté většině ostatní kontinentální Evropy! více