Psychologie

Biotechnologické firmy bojují s narcismem výzkumníků

Biologie , Člověk , Ekonomika , Medicína , Psychologie , Technologie | 27.11.2002

Carol Rozwellová z analytické firmy Gartner G2 soudí, že farmaceutické a biotechnologické firmy se nedokázaly poučit ze zkušeností jiných oborů - nákupy ani spojování firem rozhodně nepředstavují automatickou cestu k úspěchu. více


Perlička přišlá dopisem: Drsný optický klam

Člověk , Psychologie , Technologie | 26.11.2002

Barva políček na následujícím obrázku je skutečně stejná... více


Klasika: Krysa v bludišti

Biologie , Člověk , Psychologie | 25.11.2002

Krysa či potkan běhající labyrintem představují poměrně běžné, až archetypální “kulisy” experimentů, které se snaží nějak mapovat kognitivní schopnosti živočichů. Velmi zajímavá přednáška jménem “Kampak, pane potkane”, konaná v rámci Biologických čtvrtků ve Viničné, se soustředila přímo na prostorovou orientaci zvířat. více


Psychologická perlička: Peníze jako míra abstraktního štěstí

Člověk , Psychologie | 22.11.2002

Filosofové (a samozřejmě nejen oni) si často zakládají na tom, že součástí jejich duchovnosti je nezájem o peníze, nebo dokonce přímo jejich odsuzování. Vznikají knihy se sugestivními názvy Být nebo mít, často se také dobře prodávají. Velmi kladný vztah k penězům se naopak nebál otevřeně deklarovat například Arthur Shopenhauer. Z jakých úvah jeho postoj vycházel? více


Intencionalita a účelnost podle Daniela Dennetta

Biologie , Člověk , Psychologie | 21.11.2002

Je asi směšné tvrdit, že meteorit člověku chce spadnout na hlavu. Meteorit prostě padá způsobem, který mu přikazují přírodní zákony. Tygr se samozřejmě také nemůže přírodním zákonům vzepřít, nicméně se přesto vnucuje myšlenka, že nás sežrat "chce". více


Úvaha: Malé příčiny a velké důsledky

Biologie , Člověk , Historie , Psychologie | 19.11.2002

Robert Foley se ve své knize Lidé před člověkem pokouší zamyslet nad otázkou, proč máme tendenci hledat za evolucí člověka jakési "velké zlomy" (přechod mezi biologií a kulturou, zásah mimozemšťanů, Boží záměr apod.). víceNámitky proti darwinismu v lidské psychice (3): Sebevražda

Biologie , Člověk , Psychologie | 08.11.2002

Jak evolučně vysvětlit sebevraždu? více


Heisenberg a gen pro svobodnou vůli

Biologie , Člověk , Fyzika , Neživá příroda , Psychologie | 07.11.2002

Laplaceovský determinismus byl na subatomární úrovni překonán kvantovou fyzikou. Pokud uvažujeme v logice determinismus versus svobodná vůle, je pro nás ale vývoj na poli fyziky relevantní? (V dalším článku se dostaneme spíše na úroveň genetiky) více


Námitky proti darwinismu v lidské psychice (2): Rozdílné chování sourozenců

Biologie , Člověk , Psychologie | 06.11.2002

Jak je možné, že se chování dvou sourozenců, byť mají zřejmě podobné geny a sdílené prostředí, často tolik liší? více