Zajímavost: Porcelán se může vypálit i v přírodě

Chemie , Geologie , Neživá příroda | 15.01.2016

K zemním požárům samovolně dochází v uhelných slojích – a právě to je jeden z mála případů, kdy můžeme přímo pozorovat vznik nějaké horniny.

více

Zajímavost: Porcelán se může vypálit i v přírodě


Geologie

Jsou české stromatolity biologického původu?

Biologie , Geologie | 22.10.2015

Stromatolity starohorního stáří ze středočeských a západočeských buližníků se ve světle kritérií biogenicity jeví jako „mírně podezřelé“. více


Marťanské usazeniny vznikaly jinak než na Zemi

Astronomie , Geologie , Neživá příroda | 27.02.2015

Problém usazenin na Rudé planetě je v tom, že se občas nenacházejí na dnech prohlubní, ale uprostřed svahů. V níže umístěných místech přitom po sedimentech není ani stopy. více


Kyslíková atmosféra může být mladá

Biologie , Geologie , Geologie , Neživá příroda | 25.11.2014

Tradiční scénář praví, že množství kyslíku v zemské atmosféře se zvyšovalo od nějakých 2,5 až 2 miliard let. Nová měření ukazují, že to tak být nemusí. Z toho se vyvozuje, že právě kyslík přímo souvisel se vznikem makroskopických forem života v době Ediakary a v kambriu. víceCzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny zahajuje svoji činnost

Aktuality , Geologie , Ostatní | 19.04.2014

Nově vybudované vědecké centrum excelence CzechGlobe, které je součástí Akademie věd ČR, bude slavnostně otevřeno v úterý 29. 4. 2014 v Brně. více


Budoucnost podle knihy Život a smrt planety Země

Biologie , Geologie , Neživá příroda | 14.06.2013

Jak se bude vyvíjet pozemské klima v příštích několika miliardách let? Můžeme posunout oběžnou dráhu Země? Kdy naše planeta přijde o vodu? Proč dnes existují meandrovité zákruty řek? více


Za globální oteplování prý mohou freony, ne CO2

Fyzika , Geologie , Neživá příroda | 03.06.2013

Halogenové deriváty (CFC, chlor-fluorované uhlovodíky, „freony“) jsou podle nové teorie skutečnou příčinou globálního oteplování, oxid uhličitý není hlavním skleníkovým plynem. více