Vynález sifonu a Tantalův pohár

Člověk , Fyzika , Historie , Nezařazené , Neživá příroda | 03.12.2015

Některé sifony fungují i ve vakuu. Maximální výška vrcholu tradičního sifonu je omezena atmosférickým tlakem...

více

Vynález sifonu a Tantalův pohár


Nezařazené

Zlaté mince ve středověku – mezi obchodem a prestiží

Ekonomika , Historie , Nezařazené | 05.06.2015

Rozdílné kurzy zlata a stříbra vedly ke spekulacím, inflaci peněz, snahám stanovovat oficiální státní kurzy a zabránit oběhu mincí cizích. více


Íránšár, zrod světovládných monoteismů

Historie , Nezařazené | 28.05.2015

Představa Boha, k němuž se odvolávali rabínové i biskupové a kterou zdědili Muhammadovi souvěrci, se neobjevila z ničeho. více


Kde hledali tajemno starověcí Egypťané: V Núbii

Historie , Nezařazené | 22.05.2015

V antickém období byl Egypt pokládán za zemi jakési „esoterické“ moudrosti, a to nejen šarlatány, ale i lidmi vzdělanými a racionalistickými. Na druhé straně měla řada antických autorů egyptské náboženství (především ztotožňování božstev se zvířaty a jejich uctívání) za fantasmagorické a směšné. více


Paradox Pekař-pekař

Člověk , Nezařazené , Psychologie | 01.05.2015

Dvěma skupinám osob jsou ukázány obrázky mužských tváří. První skupina dostává k tomu informaci o povolání dotyčných osob, druhá jejich vlastní jména. Jména i povolání zněla přitom stejně (Pekař- pekař). Později měly obě skupiny přiřadit k tvářím příslušné jméno nebo povolání. Kde došlo častěji k omylu? více


Proteiny lze kódovat pomocí jiných proteinů, nejen DNA

Nezařazené | 10.02.2015

K řetězci se přidávají dvě aminokyseliny, alanin a threonin. Přidává je samotný enzym, aniž by k tomu měl nějaký předpis v DNA/RNA více


Objeví družice Gaia planety, které předpověděly Hvězdné války?

Nezařazené | 21.10.2014

Tatooine je fiktivní planeta, kterou fanouškům Hvězdných válek není potřeba představovat. Jedná se o pouštní planetu, ale důvod, proč ji zmiňujeme, jen ten, že má dvě slunce. více


Jak na Slunci vznikají světelné mosty

Nezařazené | 12.07.2014

Jaký proces ohřívá chromosféru, když je pod ní prokazatelně chladnější fotosféra? Zdánlivě to odporuje zákonům termodynamiky... více


Magnetické pole a psi – pokus o vyjasnění

Nezařazené | 08.01.2014

Nejčastější z chybných interpretací výsledku je kategorické tvrzení „psi (skoro vždy) čůrají z jihu na sever nebo ze severu na jih“. Co studie skutečně tvrdí? Jak ověřovat závěry u vlastního psa? více