V nitru Merkuru padá železný sníh

Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 19.02.2016

Uvnitř planety Merkur by mohlo docházet k zajímavému jevu. Železo se zde houfuje do podoby jakýchsi vloček, které se pak snáší hlouběji do nitra planety.

více

V nitru Merkuru padá železný sníh


Fyzika

Co znamená detekce gravitačních vln

Fyzika , Neživá příroda | 15.02.2016

Detektor LIGO zachytil průchod gravitační vlny vyvolané závěrečnou fází srážky dvou černých děr o hmotnosti třicetinásobku hmotnosti Slunce. více


Jaderná fúze a tokamak COMPASS

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 11.02.2016

Tokamak COMPASS (Compact Assembly) do ÚFP dorazil 20. října 2007 až z anglického Culham Science Centre. Neméně dlouhou cestu musel urazit Ústav fyziky plazmatu, než k této události vůbec došlo. více


Jak na lepší vodivost pevných elektrolytů

Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 03.02.2016

Krystaly kombinovaných oxidů kovů mají podobu tunelů, která umožňuje, aby mezi nimi rychle proudily ionty lithia. Bohužel ale při výrobě vznikají defekty. více


Projekt ASCIMAT pro rozvoj scintilačních materiálů

Aktuality , Fyzika , Neživá příroda | 29.01.2016

Scintilační materiál pracuje jako konvertor. více


Magnusův jev – jak rotuje míček v baseballu

Fyzika , Neživá příroda | 28.01.2016

Vyšleme-li míček jako roztočený vlček tak, aby rotoval kolmo ke směru hodu, výrazně se odchýlí od přímé dráhy. více


Dva nové zeolity vznikly jako stavebnice

Aktuality , Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 27.01.2016

Mezinárodní zeolitová asociace v současné době registruje 229 druhů zeolitů. víceJak voda tančí na povrchu perovskitu

Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 26.01.2016

Perovskit je chemicky oxid titaničito-vápenatý, nicméně často se tak označují i příbuzné/analogické látky, respektive sloučeniny s obdobnou krystalickou strukturou. více


Elektrický zápis v antiferomagnetu pro ukládání dat

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 19.01.2016

Pokud necháme procházet obyčejný makroskopický elektrický proud určitými antiferomagnetickými krystaly, utvoří se virtuální mikroskopické elektromagnety spontánně u každého atomu. více


Objeveno ionizující ultrafialové záření z trpasličích galaxií

Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 15.01.2016

Vesmír se znovu ohříval a po miliardě let byl vodík znovu ionizovaný, jak tomu bylo krátce po Velkém třesku více