Google se dohodl s autory i vydavateli

Člověk |

Dohoda nabízí příležitosti zejména pro univerzity a další vědecké instituce, které si na základě předplatného mohou zajistit přístup ke sbírkám nejrenomovanějších knihoven světa.
***tisková zpráva společnosti Google

Autoři, nakladatelé a Google dosáhli přelomové dohody
Dohoda o autorských právech umožní na internetu zpřístupnit miliony dalších knih

Cech amerických autorů (Authors Guild), Asociace amerických nakladatelů (Association of American Publishers, AAP) a Google oznámují dosažení průlomové dohody o vyrovnání s širokou skupinou autorů a nakladatelů po celém světě. Tato dohoda zpřístupní uživatelům internetu miliony knih a dalších písemností ze sbírek amerických knihoven účastnících se projektu Google Book Search, které až doposud podléhaly ve Spojených státech ochraně autorských práv. Dohoda, které bylo dosaženo po dvou letech jednání, zároveň urovnává soudní spory, které se společností Google vedli někteří autoři knih, Cech amerických autorů i separátní žalobu, kterou na Google podalo pět významných nakladatelů jménem členů asociace AAP. Dohodu ještě musí schválit okresní soud v New Yorku.

Z dosažené dohody by měli profitovat jak čtenáři a badatelé, tak autoři a nakladatelé, kteří teď budou moci snadněji distribuovat svůj obsah v digitální formě. Výrazně se tak rozšíří přístup ke knihám prostřednictvím Google Book Search, ambiciózní služby, která chce uživatelům zpřístupnit vyhledávání v milionech knih prostřednictvím internetu. Dohoda uznává práva a zájmy majitelů autorských práv a nabízí jim kontrolu nad tím, jakým způsobem jsou tato díla využívána prostřednictvím internetu, přičemž za přístup k internetu budou dostávat náhradu.

Pokud soud dohodu schválí, bude to znamenat:

LEPŠÍ DOSTUPNOST KNIH, KTERÉ JIŽ NEJSOU V TISKU – Dohoda umožní lepší dostupnost knih, které jsou stále chráněny autorskými právy, ale které jsou již jen velmi těžko k dostání. Američtí čtenáři si teď budou moci tyto knihy prohlížet online;
NOVÉ CESTY, JAK KUPOVAT KNIHY CHRÁNĚNÉ AUTORSKÝMI PRÁVY – Dohoda bude stavět na stávajících snahách nakladatelů a autorů a přispěje k rozšíření elektronického trhu s knihami chráněnými autorskými právy: uživatelé si mohou online zakoupit řadu knih chráněných autorskými právy, k nimž by se jinak stěží dostávali;
INSTITUCE SI MOHOU PŘEDPLATIT PŘÍSTUP K MILIONŮM KNIH – Dohoda nabízí skvělé příležitosti zejména pro univerzity a další vědecké instituce, které si na základě předplatného mohou zajistit přístup ke sbírkám nejrenomovanějších knihoven světa;
BEZPLATNÝ PŘÍSTUP Z AMERICKÝCH KNIHOVEN – Na speciálních počítačích ve veřejných i univerzitních knihovnách ve Spojených státech si bude možné prohlížet komplexní znění milionů knih, které již nejsou dostupné;
KOMPENZACE AUTORŮM A NAKLADATELŮM, KONTROLA PŘÍSTUPU K JEJICH DÍLŮM – Distribuce peněz získaných z online přístupu ke knihám přes Google a přes podobné programy zřízené jinými poskytovateli služeb, a to prostřednictvím nezávislého, neziskového Registru autorských práv na knihy, který bude udržovat databázi majjitelů práv a nabízet možnosti, jak se držitelé práv mohou do projektu přihlásit, anebo z něj naopak vystoupit.
Na základě uzavřené dohody vyplatí Google sumu v celkové výši 125 milionů dolarů. Tato suma bude použita na zřízení Registru autorských práv, na vyřešení stávajících pohledávek autorů a nakladatelů a na pokrytí právních výloh. Dohoda o vyrovnání řeší spor mezi Googlem a Cechem autorů, který odstartovala žaloba podaná 20. září 2005 Cechem autorů a několika dalšími autory, a také spor, který odstartoval žalobou pěti významných nakladatelů 19. října 2005 jménem Asociace amerických nakladatelů. Jmenovitě se k žalobě připojili: McGraw-Hill Companies, Inc. (NYSE: MHP); Pearson Education, Inc. a Penguin Group (USA) coby součásti nakladatelského koncernu Pearson (LSE: PSON; NYSE: PSO); John Wiley & Sons, Inc. (NYSE: JWa a JWb) a Simon & Schuster, Inc. coby dceřiná firma CBS Corporation (NYSE: CBS.A a CBS). V těchto žalobách bylo zpochybněno právo společnosti Google digitalizovat, prohledávat a zobrazovat fragmenty knih, které jsou chráněny autorskými právy, a sdílet digitální kopie s knihovnami bez výslovného souhlasu majitele autorských práv.

Držitelé autorských práv registrovaných ve Spojených státech si mohou nechat svá díla zaregistrovat v Registru autorských práv, načež budou dostávat odměnu z případného předplatného od institucí, prodeje knih a dalších příjmových kanálů. Pokud už jejich díla digitalizována byla, dostane se jim obratem odměny.

Na návrhu konečného znění dohody se podílely univerzity z Kalifornie, Michiganu, Wisconsinu a Stanfordu. Ty se také projektu aktivně zúčastní a zpřístupní své sbírky. Společně s dalšími americkými univerzitami, které aktuálně spolupracují se společností Google, svou snahou o zpřístupnění knih významně přispěly k dosažení dohody. Díky ní bude možné pokračovat v úsilí zpřístupňovat další knihy studentům, badatelům a čtenářům ve Spojených státech. Očekáváme, že se v dohledné době k projektu připojí další americké knihovny.

Produkty a služby nabízené v rámci tohoto projektu budou k dispozici uživatelům Google Book Search ve Spojených státech. Mimo území Spojených států bude služba Google Book Search fungovat stejně jako doposud.

„Napsat knihu je těžké a ještě těžší je dostat za ni zaplaceno,“ říká prezident Cechu autorů Roy Blunt Jr. „Coby čtenář a badatel jsem nadšen tím, že se nyní budu moci zastavit v naší místní knihovně a odsud procházet sbírky nejlepších knihoven světa. Na druhé straně coby autor ocením honorář, který dostanu, pokud někdo mé dílo použije. Přijde mi, že toto řešení je logické.“

„Z tohoto historického urovnání budou profitovat všichni,“ říká Richard Sarnoff z Asociace amerických nakladatelů. „Z našeho pohledu vytváří dohoda zcela nový rámec, který umožňuje efektivní využití materiálů chráněných autorskými právy ve světě, který se čím dál více digitalizuje. Nejvíce z ní nicméně budou profitovat čtenáři, kteří získají přístup k bohaté zásobě obtížně dosažitelných knih, zároveň z ní ale budou profitovat i nakladatelé, protože dohoda stanoví atraktivní obchodní model, který držitelům práv poskytuje jak kontrolu, tak výběr.“

„Cílem společnosti Google je uspořádat informace tak, aby byly dostupné uživatelům z celého světa a aby jim pomáhaly v jejich práci. Společně s autory, nakladateli a knihovnami se nám dnes podařilo udělat v tomto směru obrovský skok kupředu,“ prohlásil Sergey Brin, spoluzakladatel společnosti Google a prezident pro technologie. „I když je tato dohoda vítězstvím pro všechny, skutečnými vítězi jsou čtenáři. Ti totiž nyní dostanou k dispozici ohromné bohatství vědění, které se skrývá v knihách celého světa.“

Máte-li zájem o další informace o této dohodě, a to i v případě, že byste na ní chtěli participovat, navštivte internetovou stránku http://books.google.com/booksrightsholders. Na dohodě mohou participovat autoři, nakladatelé a jejich dědicové. Dohoda se týká všech psaných děl, která jsou chráněna americkým autorským právem.
Související články
Komentáře

29.07.2014, 01:16

.... thank you....

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.