Láska – páska

Člověk |

Gunstick je aplikace, která zpřístupňuje výsledky automatické analýzy rýmových shod v básnických sbírkách obsažených v Korpusu českého verše... A jak to souvisí s Vinnetouem?

Láska – páskaSkládali jste někdy veršovaný text, který se měl rýmovat, a nemohli jste najít vhodný rýmový pár? Inspirace nepřicházela a vy jste začali být zoufalí? V takové chvíli by mohl pomoct rýmový slovník.

Shodou okolností u nás jeden takový před pár lety vyšel (Cvrček–Cvrčková 2011). Představme si verš: „Poutá mě k tobě velká láska“, ke kterému hledáme vhodné doplnění. Kolik slov rýmujících se ke slovu láska vás napadne? Abychom v tomto případě shodu považovali za rým, musí se jednat o sudoslabičná slova, která končí na ÁSKA, ASKA, ÁSKÁ, ASKÁ.

Slovník ke slovu láska (výběr omezujeme výše uvedenými podmínkami, vynecháváme také vlastní jména) nabízí 23 slov (anglosaská, černovláska, hláska, hnědovláska, cháska, kráska, laská, maska, mlaská, páska, plavovláska, poukázka, praská, práská, rusovláska, samohláska, saská, sázka, sebeláska, sedmikráska, tmavovláska, vazká, vráska). Našli jste jich víc?
Slovník nám sice poradí, která slova připadají v úvahu, ale neposkytne žádné příklady z praxe, tedy ukázky toho, jak verše s těmito páry mohou vypadat a zároveň doklady toho, které z možností češtiny básníci skutečně využili.

Podrobné vyhledávání v existujících textech české poezie nabízí on-line aplikace Gunstick (pojmenovaná podle básníka prérie strýčka Gunsticka, který se objevuje v knize Poklad na stříbrném jezeře a několika filmech o Vinnetouovi a který mluví jen v rýmech). Gunstick je aplikace, která zpřístupňuje výsledky automatické analýzy rýmových shod v básnických sbírkách obsažených v Korpusu českého verše a vydaných do roku 1920 (databáze obsahuje přes jeden milion rýmových párů).

Do vyhledávače jednoduše vložíme slovo, např. „láska“, a odpovědí je seznam všech rýmových párů k tomuto slovu, které jsou obsaženy v téměř 1200 sbírkách. Dotaz ještě můžeme zpřesnit zadáním autora (zajímat nás mohou např. doklady jen u Karla Hynka Máchy) nebo období, na které se má hledání omezit (např. od roku 1830 do roku 1836). Výsledek je zobrazen formou interaktivních grafů a tabulek a ve chvilce víme, který pár byl ve hledaném období nejoblíbenější a který byl naopak na okraji zájmu. U každého výskytu rovněž najdeme jméno jeho autora, název sbírky i básně, citaci veršů, v nichž se pár objevuje, a odkaz na plný text v České elektronické knihovně.

Zkusme to třeba právě se slovem láska.
Pět nejčastěji se vyskytujících dvojic:
láska : praská (17 %)
láska : páska (17 %)
láska : vráska (12 %)
láska : maska (11 %)
láska : kráska (6 %).

Pokud bychom chtěli vybírat z těch nejméně frekventovaných, pak můžeme použít výrazy láska : mlaská (1 %) nebo láska : břichopáska (1 %). Výsledky dotazu se zobrazují na časové ose, je tedy dobře vidět, jak se obliba jednotlivých párů mění.

Z databáze také můžeme zjistit, kdy a v které básnické sbírce se poprvé objevil jeden z nejoblíbenějších rýmů české poezie 19. století, a sice spojení láska : páska.
Bylo to v roce 1836 v básni Čtvero kvítků od Václava Věnceslava Rába:

Nevinnost, ctnost, věrnost, láska
zdob tě v každé době,
jest to silná krásy páska,
vnadná v každé době.

Ráb ale nebyl první, kdo „lásku“ zrýmoval s „páskou“. Již v roce 1814 nalézáme v posledním Puchmajerově almanachu spojení lásky : pásky (Tu milé lásky : své vábné strojí pásky), které se později objeví i v Máchově Máji (bloudila blankytnými pásky : planoucí tam co slzy lásky). Obliba tohoto spojení ale nutně vedla k tomu, že postupně začalo být pociťováno jako klišé. … ve druhé polovině století, respektive v době nástupu lumírovců (Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer ad.) začali básníci upřednostňovat daleko dramatičtější a zlověstnější spojení, jako např. láska : praská (Krutá láska : struna praská, J. Vrchlický), láska : vráska (Zvěstí tvou je mír a láska : Však proč tajná kalí vráska, S. Čech) nebo láska : maska (To nebyla přec pravá láska : jen její pozlacená maska, J. Vrchlický).
Až tedy budete příště potřebovat najít nějaké zajímavé rýmové spojení, neváhejte se obrátit na strýčka Gunsticka. Zaručeně vám poradí…
http://versologie.cz/gunstick/

Robert Ibrahim, Petr Plecháč: Báseň a počítač
Academia, 2014

O knize na stránkách vydavatele

obalka_knihyÚvodní foto: Slonzor, Wikipedia, licence public domain
Související články
Komentáře

04.12.2014, 07:44

[...] Viz úryvek: Láska – páska [...]

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.