Magie jazyka: Slova a významy nejsou propojeny náhodně

Člověk |

Byly snad nejstarší jazyky složené z onomatopoických slov? Co je ostřejší, takete nebo babula? Jsou některé slova slaná a jiná sladká? Malý test...
Lingvistika tradičně vychází z toho, že slova jsou arbitrární – nakonec jsou také v každém jazyce jiná. Jenže tak to vůbec být nemusí a protipříkladem nejsou zdaleka jen slova onomatopická.

 

Určité zvuky se nám v kozku spojují s dalšími asociacemi a vjemy, a to i tehdy, pokud netrpíme synestézií. Psycholog Wolfgang Kohler se takto třeba ptal lidí, aby přiřadili slova takete a babuba dvěma kresbám. Na jedné byl útvar se špičkou, na druhé plynulá křivka. Nepřekvapivě skoro všichni respondenti byli přesvědčeni, že babuba je plynulá věc a takete ta ostrá – proč ale? Možná babuba je „symetričtější“, možná při vyslovení jinak špulíme rty a dojem „kulatosti“ máme kvůli tomu? Co je za podobné vnímání odpovědné, spíše souhlásky, samohlásky nebo jejich kombinace? Kohlerův výzkum je starý asi 80 let a byl téměř zapomenut.

Roku 2001 se ale těmito otázkami začali znovu zabývat Vilayanur S. Ramachandran a Edward Hubbard z University of California v San Diegu. Mírně modifikovali původní pokus na kiki/bouba. 95 % respondentů tvrdilo, že kiki je ostré.

Výzkum pokračoval. Respondenti byli třeba žádáni, aby s určitými slovy/zvuky asociovali chuti (to už je vysloveně synestézie). Výsledky opět nebyly náhodné.

Někdy je to tak, že zvuk v nás vyvolává určitý pocit, protože ho máme spojen s již používaným slovem. SN tak v respondentech asociuje s čicháním – snout, sniff, snot, snore, snorkel. Pokud „čichací“ slovo obsahuje SN, mozek ho dokáže zpracovat rychleji než slovo významově stejné, ale jinak znějící. Podobně FL je spojeno s létáním. V těchto případech jde ale spíše o zkušenost s konkrétním jazykem než o pravou synestézii, jako mluvčí češtiny bychom takové spojení zřejmě neměli.

Nicméně i tak, když dostanete slova cizího jazyka a vedle jejich „překlady“, dokážete je spojit s pravděpodobnější větší než náhodnou, a to i když jde pro nás o jazyky exotické, jako je třeba japonština. Otázka je, jak velký je podíl „nenáhodných“ slov v moderních jazycích. Možná, že první jazyky obsahovaly přednostně právě „nenáhodná“ slova, takže si je první mluvčí mohli snáze zapamatovat a spojovat je s významy, pak se však ve vývoji jazyků stále více uplatňovaly náhodné vlivy? A liší se nějak míra „nenáhodnosti“ v dnešních jazycích, takže by se pak dalo spekulovat, že některé jsou „původnější“?

Nejde jen o teoretický problém – viz třeba vymýšlení názvů produktů v marketingu. Nakonec by se ale s tímto jevem dalo možná nějak pracovat i při výuce cizího jazyka. Nemohly by nás podobné asociace pomoci třeba při konstrukci „stromečků“ zachycujících minulý vývoj jazyků?

 

A nyní malý test

Co je velké a co je malé?

ghanda

ufak

scurt

bòòkù

 

Co je pomalé a co je rychlé?

dheere

domol

grabit

acele

 

Co je špičaté a co kulaté?

bergerigi

dhëmbëzuar

yuán

bombat

 

Co je v pohybu a co je nehybné?

berjalan

nirka

nötr

hareketli

 

Na NewScientistu najdete řešení, navíc jsou tam příslušná slova i zvukově přehrána – tak, jak se vyslovují.

Zdroj: NewScientist

http://www.newscientist.com/article/mg21128211.600-kiki-or-bouba-in-search-of-languages-missing-link.html?full=trueKomentáře

20.07.2011, 20:18 anonym

nic nového

Tuto teorie o asociacii mezi zvukem a významem byla zkoumána několika autory již v antice. Nejstarší přesnou formulaci obsahuje pravděpodobně dialog Kratylos od Platóna. Představa arbitrárnosti se začala prosazovat až s rozvojem moderní lingvistiky (např. de Saussure) a logiky (např. Frege). Prokázání arbitrárnosti vyžaduje kvantitativní objektivní analýzu, kterou mainstreamový lingvisté z ideologických/metodologických důvodů odmítají (viz např. pomlouvání statistického zpracování mass lexical comparison jako pavědu). Protože dominantní paradigma neumožňuje zkoumat arbitrárnost, byla arbitrárnost mainstreamovými lingvisty prohlášena za axiom.

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.