Masarykův onkologický ústav zavádí technologii RFID

Člověk |

Technologie RFID dodávaná firmou IBM nám umožní kromě sledování léků, především cytostatik, také lépe identifikovat připravené terapie a jejich podání pacientům...
***tisková zpráva společnosti IBM
Masarykův onkologický ústav nasazuje v rámci projektu Národního programu výzkumu II za podpory MŠMT ČR technologii RFID (radiofrekvenční identifikace) do procesu přípravy a aplikace léčiv. Cílem projektu je zlepšení kontroly, zvýšení bezpečnosti pacientů a zlepšení provozní efektivity ústavu.

„Technologie RFID dodávaná firmou IBM nám umožní kromě sledování léků, především cytostatik, také lépe identifikovat připravené terapie a jejich podání pacientům,“ uvedl prof. MUDr. Rostislav Vyzula, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. „Pokračujeme tak v cestě za absolutní minimalizací možnosti záměny přípravku a tedy poškození pacienta. Díky přesnějším informacím o cytostatických preparátech budeme navíc moci efektivněji využívat suroviny pro přípravu terapií.“

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula dále dodal, že nová technologie bude nasazena i v kontrolovaném pásmu prostředí přípravny cytostatik, kde jsou infúze cytostatik připravovány ve zvláštním režimu z hlediska hygienických a bezpečnostních předpisů.

Jednou z důležitých součástí projektu byla analýza a modelování procesů v přípravě cytostatik, kterou zpracovali odborníci z divize Global Technology Services společnosti IBM. V průběhu implementace nových procesů byl kladen důraz na efektivitu práce personálu. Díky strukturovanému přístupu se tento cíl podařilo naplnit a připravit tak model zavádění technologie RFID v MOU. Systém je rovněž úzce propojen s několika již zavedenými IT systémy v ústavu – zejména s lékárenským systémem firmy Stapro a nemocničním informačním systémem. Technologické zázemí systému je budováno s předpokladem následného rozšíření na další oblasti, jako jsou visačky pacientů, identifikace personálu či inventarizace majetku. Masarykův onkologický ústav též zvažuje další možnosti rozšíření technologie RFID na další procesy a oddělení ústavu za účelem výrazného zlepšení kvality péče o pacienty.

Radiofrekvenční identifikace RFID se již osvědčila při snižování nákladů v obchodních řetězcích a průmyslových odvětvích díky své schopnosti sledovat efektivně pohyb zboží, zásob a majetku. Masarykův onkologický ústav je pilotním pracovištěm, které se snaží prokázat, že technologii RFID je možné úspěšně použít i ve zdravotnictví ke zlepšení péče o pacienty, zejména díky možnostem identifikace pacientů, minimalizace chyb, správné medikaci a sledování léků a zdravotnického materiálu.

Projekt je další ukázkou toho, jak IBM podporuje adaptaci vyspělých technologií, jež propojují organizace a lidi za účelem ekonomického růstu, zlepšení zdravotní péče a vzdělání či zvýšení bezpečnosti a ochrany.

Více informací k řešení RFID najdete na http://www.ibm.com/solutions/businesssolutions/sensors

Kontrakt se společností IBM byl uzavřen v prosinci roku 2006.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.