Na Černém mostě odkryli archeologové pohřeb psa z doby římské

Člověk |

***oznámení Tiskového odboru AV ČR Ukončení záchranného archeologického výzkumu na Černém Mostě Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., dokončil déle než 2 měsíce trvající záchranný archeologický výzkum v areálu nově budovaného golfového hřiště „Golf Resort Black Bridge“ v Praze na Černém Mostě a získal zajímavé informace o původním osídlení této lokality. Na soutoku […]
***oznámení Tiskového odboru AV ČR
Ukončení záchranného archeologického výzkumu na Černém Mostě

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., dokončil déle než 2 měsíce trvající záchranný archeologický výzkum v areálu nově budovaného golfového hřiště „Golf Resort Black Bridge“ v Praze na Černém Mostě a získal zajímavé informace o původním osídlení této lokality.

Na soutoku Šestajovického potoka a potoka Chvalky bylo prozkoumáno sídliště z období kultury bylanské (cca 750–500 př. n. l.), z doby laténské (500/400 př. n l.–0) a ze starší doby římské (0–400 n. l.). Především v posledně uvedeném období, kdy na našem území sídlily germánské kmeny, probíhala na zkoumaném sídlišti intenzivní železářská činnost, doložená dvěma skupinami pecí, různými topeništi a množstvím strusky. Železáři bydleli v mělce zahloubených pravoúhlých chatách. „K zvláštnostem tohoto výzkumu patří pohřeb psa,“ říká zástupce ředitele ARÚ, Praha, Jan Frolík. „K dalším vzácným nálezům patří mince z území Římského impéria,“ pokračuje.

Mladší část archeologických terénů patří zaniklé středověké vesnici Babice, ležící na břehu potoka Chvalky. Písemně je doložena ve 14. až 16. století. Archeologické nálezy posunují její počátky do starší části 13. století. Také obyvatelé této osady hojně pracovali s ohněm, jakým řemeslem se konkrétně zabývali, není před zpracováním nálezů jasné. Z vesnice byly prozkoumány části dvou usedlostí, tvořených dřevěnými stavbami na kamenných podezdívkách.

Viz také:
Největší středoevropské pohřebiště z doby stěhování národů odkryto v pražském Zličíně
Knovízská kultura v Brandýse
K čemu bylo nejvýše položené hradiště v Čechách?
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.