Nádorové buňky lze zasáhnout přes mitochondrie

Člověk |

Analog vitaminu E (vitamin E sukcinát - VES, také známý jako ·-tokoferyl sukcinát) velmi účinně vyvolává odumírání rakovinných buněk, přičemž je netoxický k normálním buňkám a tkáním.
***oznámení Tiskováho odboru AV ČR
V Biotechnologickém ústavu AV ČR vědci zkoumají nový nadějný způsob boje proti nádorovým buňkám

Nádorová onemocnění jsou jedním z nejzávažnějších medicínských problémů moderní společnosti. Neustále roste počet případů rakoviny a přibývá počet úmrtí v důsledku této choroby. Podle nejnovějších statistik dokonce počet úmrtí na nádorová onemocnění přesáhl počet úmrtí způsobených kardiovaskulárními chorobami. S novými poznatky v oblasti molekulární medicíny dochází i k pokrokům ve vývoji nových protirakovinných léků. Protože rakovinné buňky jsou velmi proměnlivé, neustále mutují, a ztrácejí citlivost na stávající léčiva, je třeba hledat nové látky, vůči nimž nebudou odolné. Velmi důležité je, aby potenciální protinádorové látky co nejselektivněji hubily pouze nádorové buňky a příliš neškodily buňkám normálním.

V poslední době se jako nový nadějný cíl pro selektivní zabíjení rakovinných buněk jeví mitochondrie. Jsou to malé vnitrobuněčné útvary, ve kterých si všechny buňky vyrábějí většinu potřebné energie pro své životní pochody a růst. Jakékoliv poškození mitochondrií může tedy vést ke smrti buňky.  

Tým doc. Jiřího Neužila (donedávna Ústav molekulární genetiky AV ČR, nyní Biotechnologický ústav AV ČR) v průběhu několika posledních let ve spolupráci s australskou laboratoří zjistil, že analog vitaminu E (vitamin E sukcinát – VES, také známý jako -tokoferyl sukcinát) velmi účinně vyvolává odumírání rakovinných buněk, přičemž je netoxický k normálním buňkám a tkáním. Tato látka v preklinických testech velmi účinně potlačuje u myší tvorbu nádorů tlustého střeva, plic, mléčné žlázy, pohrudnice či děložního čípku.

Výzkum ukázal, že VES působí přes mitochondrie. Proto se výzkum týmu doc. Neužila soustředil na nalezení specifického místa, které je v mitochondriích zasaženo látkou VES. Pomocí moderních metod molekulární a buněčné biologie bylo zjištěno, že VES v tzv. mitochondriálním komplexu II vytěsňuje koenzym Q. To nakonec vede k tvorbě tzv. superoxidových radikálů, které následně buňku zahubí. Podařilo se tedy najít nové, dosud nepopsané zásahové místo pro protirakovinné látky, což přispěje k vývoji nových typů léků proti nádorovým chorobám. Na základě dosavadních experimentů je dobrá naděje, že tato léčiva se budou vyznačovat vysokou účinností a selektivitou vůči rakovinným buňkám.

Detailní informace byly publikovány v mezinárodním časopise Oncogene.

Viz také:
Skepse k zázračné pilulce: stáří, rakovina a evoluce
Dvakrát nanočástice v boji proti nádorům
Nový preparát proti rakovině lymfatických uzlin a chronické lymfatické leukémii
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.