Proč není hypnóza masověji (zne)užívána

Člověk |

Pokusné osoby dostaly za úkol, aby dýchaly při čtení každé sudé stránky dvakrát rychleji a při čtení každé liché stránky naopak dvakrát pomaleji než obvykle. Následná kontrolní měření potvrdila, že to docela fungovalo...

Proč není hypnóza masověji (zne)užívánapravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

To, že hypnóza v nějakém ohledu funguje, nebude asi vesměs problém připustit. To, že se kolem ní vyskytuje spousta šarlatánství, je rovněž tak nepochybné. Z hlediska skeptika se ale nabízí jedna otázka: kdyby to všechno bylo opravdu funkční, pak se přece této metody bude mnohem více využívat a ještě spíše zneužívat.

Proč tedy nepotkáváme na každém kroku lidi, kteří při vyslovení slova „pes“ řeknou „haf“? (Jak byla tzv. posthypnotická sugesce prezentována v Gordonově Doktorovi v domě.) V následujícím textu vycházíme ze solidní knihy vydané nakladatelstvím Academia.

Zdánlivě většímu využívání hypnózy nic nebrání. Kliničtí hypnotizéři údajně uvádějí, že ještě v „transu“ je třeba zadanou instrukci odvolat, jinak přetrvá (může přetrvat, pravděpodobně přetrvá) i do bdělého stavu.
Příklady následného chování jsou kuriózní: pokusné osoby například dostaly za úkol, aby dýchaly při čtení každé sudé stránky dvakrát rychleji a při čtení každé liché stránky naopak dvakrát pomaleji než obvykle. Následná kontrolní měření potvrdila, že to docela fungovalo. Problém byl však ve výsledku kontrolního pokusu, kdy se dobrovolníkům podobná instrukce předložila zcela vědomě. Zatímco posthypnotická sugesce postupně vyhasínala, kontrolní skupina v podivné kombinaci četby a dýchání pokračovala.

V jiném experimentu spočívala posthypnotická sugesce v každodenním zasílání korespondenčního lístku na adresu psychiatrické laboratoře. Opět se ukázalo, že účinněji ale fungovala jiná metoda – prostě o to dotyčné mimo hypnózu požádat, eventuálně je motivovat malou finanční částkou. Kontrolní skupina byla přitom vybrána z osob, které byly stejně hypnabilní jako hypnotizovaný vzorek.
Zdá se, že osoby postupně si uvědomující posthypnotickou sugesci se proti ní snažily spíše bránit. Osoby, které zasílání lístků slíbily při plném vědomí, měly naopak lehkou tendenci přijatý závazek dodržet.

Zdroj: Stanislav Kratochvíl: Experimentální hypnóza, Academia, Praha 1999

Poznámka:
Sebevražední atentátníci také nejednají pod vlivem hypnózy. Zdá se tedy, že hypnóza sice funguje, ale v porovnání s „vymytím mozku“ nebo vydíráním, prostou žádostí či tržní smlouvou není prostě příliš účinná. Vysoce hypnabilní osoby bývají obecně submisivní/náchylné přijímat přání svého okolí i jiným způsobem. Je to tedy, snad až na speciální využívání v medicíně, vlastně zbytečná metoda…Úvodní foto: Stephen Walter Ranson, Wkikipedia, licence public domain
Související články
Komentáře

13.10.2015, 05:36

[…] Proč není hypnóza masověji (zne)užívána? […]

03.01.2015, 17:43 20listov

Aha :)

Já jenom myslel, jestli by to nebylo jednodušší než současné techniky využívající ručníky, prkna, vodu atd.... ale ta ochota ke spolupráci asi bude kamenem úrazu....

03.01.2015, 15:27 wrunx

Ovšemže existuje termín

"vyšetřovací hypnóza", ale má několik úskalí (jak fyziologicko-psychologických, tak právních), takže je její použití vysoce diskutabilní. Vše je možno dohledat v odborné literatuře, zmíním jen první: uvedení do hypnotického stavu v drtivé většině případů očekává dobrovolnou spolupráci s hypnotizérem a důvěru k němu :-)

02.01.2015, 13:48 20listov

Výslechy

Nevyužívá se ani při výsleších ? Nebo obecně v situaci kdy objekt spolupracovat nechce.

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.