Prolomení Bosporu a katastrofické mýty

Člověk |

Všeobecně se předpokládá, že předlohou pro biblickou potopu světa, jejíž nejstarší záznam pochází ze starověkého Sumeru, byly záplavy Eufratu a Tigridu. Jakési potvrzení tohoto názoru nám dávají i archeologické nálezy. Všechno ale může být i jinak...
Všeobecně se předpokládá, že předlohou pro biblickou potopu světa, jejíž nejstarší záznam pochází ze starověkého Sumeru, byly záplavy Eufratu a Tigridu. Jakési potvrzení tohoto názoru nám dávají i archeologické nálezy. Všechno ale může být i jinak…

V první řadě je třeba říci, že samotná vazba mýtů a legend na konkrétní "dějinné" události bývá poněkud ošidná; lze však rozumně předpokládat, že katastrofické mýty měly přece jen nějaké reálné předlohy.
Záplavy Eufratu a Tigridu nemusejí být přitom jedinou předlohou potopy světa. Jaroslav Petr zmiňuje v článku Černomořská potopa světa (VTM/Science 12/2004) i možnost, že inspirovat mohly i události v Černém moři před asi 8 000 lety.
Na konci doby ledové, kdy byla hladina moře níže, nebylo Černé a Středozemní moře podle všeho nijak propojeno. Černé moře bylo malým, zřejmě sladkovodním jezerem (alespoň to naznačují nalézané typy ulit a lastur sladkovodních živočichů). Jak led ustupoval, hladina moře stoupala. Kolem roku 6400 př. n. l. se hladina Středozemního moře začala přelévat přes šíji Bosporu a nakonec ji protrhla. Následovaly zřejmě poměrně kataklyzmatické události.
A důkazy? Počítačové modely údajně vycházející z geologických analýz černomořského dna ukazují, že proudy vod protékající do Černého moře se nestáčely účinkem Coriolisovy síly. To by znamenalo, že vody tekly tak rychle a s takovou energií, že na ně rotace Země měla jen zanedbatelný vliv. K zaplavení Černého moře tedy nedošlo pozvolným vyrovnáváním hladin.

Poznámky:
– Popsané modely ukazují, že Černé moře by se i "kataklyzmatickým" způsobem naplnilo asi za 35 let. To je sice velmi rychlé, přece jen to však příliš neodpovídá 40denní biblické potopě světa.
– Pravda je, že ani to, jak je text líčen už v mezopotámských pramenech, příliš neodpovídá obyčejnému rozvodnění Eufratu či Tigridu.
– Jako závažná mi přijde námitka, že podle provedených modelů byly změny nejkatastrofičtější na severu Černého moře (Azovské moře a Krym). To ale příliš neodpovídá rozšíření mýtu o potopě právě na Blízkém východě (leda bychom předpokládali rozsáhlé přesuny obyvatelstva).
– Kromě potopy světa se události spojené s protržením Bosporu někdy pokládají i za předlohu pro Platónovu Atlantidu. Zde se navíc často spekuluje třeba i o erupci vulkánu na Théře, který přispěl ke konci mínojské Kréty. Nemáme ale k dispozici žádný důkaz, že si Platón své vyprávění v dialozích Timaios a Kritias prostě nevymyslel; konec konců mu nešlo o historii, ale o alegorii sloužící k vyjádření vlastních politických idejí.
Související články
Komentáře

26.02.2013, 14:20 ftomek

Biblická potopa světa

Pro zodpovězení otázky zda byla potopa přesně taková jak je popsáno v Bibli, je potřeba brát Bibli jako fakt celou. Tedy i včetně toho co se v ní říká o fyzikálních podmínkách před potopou. 1. Určitou dobu nebyly ze Země vidět hvězdy, 2. Nikdy nepršelo, 3. Ze Země stoupala pára, 4. Kolem planety byla někde nějak umístěna spousta vod, která pak spadla na zem. 5. Hory nebyly tak vysoké jako sou dnes 6. nebylo ve vodách vylouženo tolik látek jako dnes 6. byla jiná úroveň C14. 7. Neexistoval úkaz zvaný duha (změna v rozkladu lomu světla) Jak si lze představit vodu která drží nad zemí a nespadne? jako pás ledu podobný Saturnu? Jak by to vypadalo? Bylo by světlo a teplo i nad poly protože led je světelně vodivý. Proto jsou v polárních oblastech zkameněliny. Když voda spadla zanechala po celé zemi vrstvičku černého popela? Co udělá těžký pás z vody kolem země s gravitací? Působila tato gravitačním zrychlením ve směru svisle vzhůru? Byla tedy menší gravitace? Vážili věci méně? Proto létali pterodaktylové a obrovské vážky? Proto unesl brontosaurus obří krk? Co to udělalo s atmosférou? Byl ve velkých výškách vodík jako dnes? Měla atmosféra vyšší podíl kyslíku?

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.