Rok 451: Největší bitva v dějinách lidstva?

Člověk |

Těžko říct, dle čeho definovat velikost bitvy. Podle názoru některých historiků však největším vojenským střetnutím nebyly ani zákopové linie u Verdunu, ani stalingradský kotel, ale Cataluanská pole, kde se bojovalo ještě ve starověku...
Těžko říct, dle čeho definovat velikost bitvy. Podle názoru některých historiků však největším vojenským střetnutím nebyly ani zákopové linie u Verdunu, ani stalingradský kotel, ale Cataluanská pole, kde se bojovalo ještě ve starověku…

K bitvě na Catalaunských polích došlo v roce 451, tedy ve chvíli, kdy římská říše již byla rozdělena na svou východní a západní část a její území bylo jako děravý ementál k dispozici barbarským kmenům. Nicméně — jako "oficiální" datum konce starověku se obvykle uvádí až sesazení posledního (západo)římského císaře Romula Augusta v roce 476.
Roku 451 vpadli do Galie Hunové. Jejich činnost původně vůbec nesměřovala proti Římu, ale proti Vizigótům v Toulose (a Vizigóti sami byli v té době nepřáteli Říma). Situace se však vyvinula posléze tak, že Římané a Hunové stanuli proti sobě, přičemž germánské kmeny bojovaly na obou stranách — ve vojsku Hunů podmanění Ostrogóti a Gepidové, na straně Říma především Frankové a Burgundi (Burgundi byli zapřisáhlými nepřáteli Hunů, kteří zničili jejich první království v rýnském Wormsu — právě události provázející tuto zkázu se staly jádrem, kolem nichž se posléze zformovala slavná díla světové literatury a hudby — Píseň o Nibelunzích a Wagnerův Prsten Nibelungů).
V průběhu galského tažení dobyli Hunové Mety, byli však odraženi od Orleansu. K rozhodující bitvě pak došlo přibližně 20. června 451 na Catalaunských polích v oblasti dnešní Champagne. Římské vojsko vedl vojevůdce Aetius, v čele Hunů stál jejich král Attila. Poněkud paradoxní je, že Aetius, který hájil především zájmy místní pozemkové aristokracie, byl Hunům vesměs příznivě nakloněn a viděl v nich především spojence proti germánským kmenům i protiřímským galským povstalcům, tzv. bagaudům.
V bitvě padlo podle některých údajů na obou stranách přibližně 165 000 lidí (mezi nimi byl každopádně i vizigótský král Theodorich), obě armády přitom čítaly celkem až půl milionu mužů. Pokud tato čísla platí, znamenalo by to, že šlo skutečně o největší vojenské střetnutí všech dob.

Bitvou na Catalaunských polích se podrobně zabývá například kniha E. A. Thompsona (E. A. Thompson: Hunové, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999). Autor v ní však zpochybňuje celou řadu jinak přijímaných skutečností. Tak se jako nejistý ukazuje počet lidí bojujících na obou stranách a tím i otázka, zda opravdu šlo o největší bitvu v dějinách. Paradoxně je sporný i výsledek střetnutí: Setkáváme se s tvrzením, že šlo o drtivou porážku Hunů, podle jiných verzí skončila bitva nerozhodně. V dětství jsme se setkal i s poněkud červenoknihovním románem "Ve stínu hunské slávy" (autor maďarského původu, zpětně jsem na Internetu díky službě Google dohledal, že šlo o spisovatele jménem Gárdonyi Géza), která celou bitvu, mimochodem velmi naturalistickými prostředky, líčila jako vítězství Hunů.

Buď jak buď, Hunové se z Galie po bitvě stáhli. Pravda však je i to, že výsledek tohoto střetnutí jim o rok později nezabránil podniknout tažení do Itálie a přitom dokonce ohrozit Řím. Ten byl protentokrát zachráněn zřejmě jen z toho důvodu, že v celé oblasti vypukl právě mor, Attila nechtěl riskovat své vojsko a raději tedy celou oblast zase opustil. O rok později pak zemřel během své svatební noci a říše Hunů svého krále dlouho nepřežila…
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.