V Brandýse objeveno pohřebiště z doby bronzové

Člověk |

K zajímavým dokladům pohřebních aktivit patřily hroby ze starší fáze únětické kultury, obsahující často několikanásobné pohřby. Z nich nejzajímavější je dvojhrob, který doprovázel obvodový kamenný věnec a kamenný zával nad vlastními pohřby.
*** tisková zpráva Archeologického ústavu AV ČR

Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. právě dokončil rozsáhlý záchranný výzkum na jihozápadním okraji Brandýsa nad Labem. Pod vedením Alžběty Danielisové probíhal od srpna 2007 v místě výstavby nových bytových domů.

„Na ploše, kde staví firma Sládek Group, a.s., byly objeveny bohaté pozůstatky pohřebních a sídlištních aktivit především ze starší a mladší doby bronzové a ojediněle i z dalších období,“ říká Alžběta Danielisová z ArÚ Praha. Z celkové plochy překračující 3 ha, byl prozkoumán přibližně 1 ha v sektorech pod budoucími domy a komunikacemi. Ze západu na východ probíhala pod ornicí kulturní vrstva, která ve východní části narůstala v mohutné souvrství, pocházející nejspíše ze starší doby bronzové. Do něj se posléze zahlubovaly objekty z mladších období, především pozdní doby bronzové. K zajímavým dokladům pohřebních aktivit patřily hroby ze starší fáze únětické kultury, obsahující často několikanásobné pohřby. Z nich nejzajímavější je bezesporu dvojhrob, který, který sice byl poměrně chudě vybavený, ale doprovázel ho obvodový kamenný věnec a kamenný zával nad vlastními pohřby. Je možné, že se jedná o pozůstatky mohylového náspu, což je v tomto období jev poměrně výjimečný. Z mladší doby bronzové byli dále nacházeni jedinci (především děti), uložení v sídlištních objektech.

Sídlištní aktivity na ploše byly zastoupeny zpravidla zásobními jámami s bohatými nálezy: keramickými nádobami, zvířecími kostmi a kostěnými nástroji a ojedinělými zlomky bronzů nebo železa. Na několika místech pak byl zachycen šest metrů široký příkop, podkovovitě ohraničující nevýraznou ostrožnu nad potokem. Pochází pravděpodobně ze starší doby bronzové a obsahoval bohatou kolekci zvířecích kostí a pozůstatky z rozrušených starších hrobů.

Pohled na zkoumanou plochu (foto ArÚ). Dvojhrob s kamenným věncem (foto ArÚ). Několikanásobný pohřeb ze starší doby bronzové (foto ArÚ). Řez příkopem ze starší doby bronzové (foto ArÚ). Zásobní jáma s destrukcí ze zaniklé stavby (foto ArÚ).Související články
Komentáře

30.07.2014, 09:01

.... áëàãîäàðåí!...

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.