Přírodní jaderný reaktor starý 2 miliardy let

Fyzika |

Mohly snad před miliardami let Zemí otřásat jaderné výbuchy?
pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Velice zajímavý článek se objevil na serveru Akademon – popisuje přírodní jaderný reaktor starý 2 miliardy let.
O celém fenoménu již většina čtenářů nejspíš slyšela, protože objev tohoto „zařízení“ se odehrál už v 70. letech. Před asi dvěma miliardami let se v Oklo na území dnešního Gabunu rozběhlo samovolné štěpení izotopu uranu 235. Reakce s přestávkami trvala asi 150 000 let, nikdy však nepřerostla do fáze výbuchu, odpovídala tedy kontrolovanému štěpení v jaderných elektrárnách. Na dávnou podivnost se přišlo podle „výsledného“ uranu, v němž bylo relativní množství izotopu 235 ku 238 menší než obvyklé (byl tedy už jakoby „použitý“).
Ve starší literatuře uvádělo, že přírodní reaktor fungoval v řece, která ho ochlazovala a bránila přejít reakci do fáze výbuchu. Podle nových údajů to ale vypadá jinak – voda rozptýlená mezi částicemi uranu naopak neutrony zpomalovala, „vracela je do reakce“ a tím umožňovala její řetězový charakter. Jakmile se uvolněným teplem vypařila, reakce postupně sama ustala a odstartována byla teprve ve chvíli, kdy voda stačila zase natéct.
Z toho všeho vyplývá, že reaktor asi neležel na říčním dnu regulérního toku, ale spíše někde, kam voda (třeba dešťová) zatékala. Každopádně můžeme v této souvislosti spekulovat o tom, jak asi vypadaly před 2 miliardami let pozemská řečiště a srážky (aneb opět vliv života na „anorganické“ procesy – pevnina byla v té době až na pár bakterií zcela pustá).
A druhá úvaha: Čím dále jdeme do minulosti, tím bylo v uranové rudě relativně více nestabilního izotopu 235. Dnešní uranová naleziště již díky nízkému obsahu izotopu 235 nejsou pro samovolnou reakci příliš vhodná. Z poklesu koncentrace izotopu 235 ovšem vyplývá, že podobné procesy jako v Oklu by v ještě dávnější minulosti měly být ještě častější.
Skutečně třeba před 3 miliardami let takové reakce probíhaly – a třeba běžně s nedostatečnou regulací, takže vyúsťovaly ve výbuch? To je docela fascinující představa. Otázkou je, zda by se po takových událostech daly dnes najít nějaké stopy…

 Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.