Chytré okno jako baterie z pruské modři

Chemie , Neživá příroda , Technologie | 20.10.2014

Co si představíte pod chytrým oknem? Nejspíš něco na bázi oxidu titaničitého, tedy sklo, které se bude samo čistit od prachu a mastnoty, nebudou na něm ulpívat kapky apod. Nicméně lze zajít ještě dál.

více

Chytré okno jako baterie z pruské modři


Chemie

Grafen rozkládá vodu

Chemie , Neživá příroda , Technologie | 07.10.2014

Pomocí grafenu lze (prozatím v nanoměřítku) vytvořit systém, který provádí elektrolýzu vody pomocí viditelného světla. více


Modifikované kvasinky vyrábějí opiáty

Biologie , Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda , Technologie | 06.10.2014

Christina Smolke ze Stanfordovy univerzity a její kolegové připravili geneticky modifikované kvasinky, které dokáží z jednoduchých cukrů produkovat látky používané k tlumení bolesti, včetně morfinu a oxykodonu. více


DNA jako skladiště pro fosfor

Biologie , Chemie , Neživá příroda | 01.10.2014

Joerg Soppa z Goethovy univerzity ve Frankfurtu a jeho kolegové publikovali v PLoS ONE článek, že DNA, RNA či další fosfonukleosidy mohly hrát v minulosti i jinou roli než jen jako genetický materiál či analogy současných enzymů. více


Kofein vyvolává závislosti opylovačů

Biologie , Chemie , Neživá příroda | 18.09.2014

Kde se vzal kofein? Objevila se syntéza této látky u kávovníku, kakaovníku a čajovníku nezávisle? A k čemu rostlinám látka vůbec je? více


Jak vzniká ozonová díra

Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 15.09.2014

Na ledových částicích dochází k chemickým procesům, v jejichž důsledku se do stratosféry uvolňují molekuly chlóru ničícího ozon. více


Kde se vzal vřes v Prokopském údolí

Biologie , Chemie , Chemie , Geologie , Neživá příroda | 27.08.2014

Tradiční způsob hospodaření v krajině dal vznik i dalšímu společenstvuna skalnatých svazích – vřesovištím. Vyskytují se na jižních i severníchsvazích kyselých břidlic a buližníků, např. v Troji, v Šárce, v Tichém údolí. více


Překvapení: Enzymy preferují syntézu umělé DNA

Biologie , Chemie , Neživá příroda | 19.08.2014

Polymeráza efektivně zabudovává umělé modifikace i v přítomnosti a přebytku přirozených substrátů, což umožní provádět takové syntézy i in vivo (uvnitř buněk živých organismů). více


Jak na recyklaci uhlíkových vláken z kompozitů – alkoholem

Aktuality , Chemie , Neživá příroda , Technologie | 14.08.2014

Polymery přeměňují na alkoholy tvořené menšími molekulami, jež se pomocí vody odloučí od uhlíkových vláken. víceKonečně stabilní anoda z lithia

Chemie , Neživá příroda , Technologie | 13.08.2014

Vědci ze Stanfordovy univerzity publikovali v Nature Nanotechnology práci popisující výrobu anody, která bude téměř výhradně z lithia. Objev se pokládá za jakýsi svatý grál příslušné technologie, o který se usilovalo již několik desetiletí. více