Oxid grafenu vyniká mechanickými vlastnostmi

Chemie , Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 23.09.2015

Grafen je uhlík, oxid grafenu ale není žádný plyn typu CO nebo CO2. Vlastně jde stále o uhlíkovou mřížku, která má atomy kyslíku spojující některé uhlíky jako můstek nad rovinou.

více

Oxid grafenu vyniká mechanickými vlastnostmi


Chemie

Permské vymírání: Život prý otrávil sirovodík

Biologie , Chemie , Neživá příroda | 21.09.2015

Že největší vymírání pozemského života mohlo nějak souviset s poklesem koncentrace kyslíku, o tom se uvažuje už nějaký čas. Nový model přisuzuje tomuto faktoru klíčovou roli. více


Mohl život vzniknout na zrnkách ledu?

Astronomie , Biologie , Chemie , Neživá příroda | 18.09.2015

Cílem studie bylo zjistit, zda na tenkých ledových povlacích nemohly probíhat chemické reakce vedoucí ke vzniku života; možná by nemusela být nezbytná přítomnost vody v kapalném stadiu a horká hypotéza o vzniku života může mít konkurenci. víceArchimedes, fullereny a vazby v komolém ikosaedru

Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 15.09.2015

V každém šestiúhelníku jsou na přeskáčku tři jednoduché a tři dvojné vazby, což je zásadní rozdíl od benzenu, ve kterém je všech šest C-C vazeb identických. více


Největší vodíkové úložiště energie na světě

Aktuality , Chemie , Neživá příroda , Technologie | 12.09.2015

Předpokládaná produkce vodíku je 200 tun ročně. víceElektronika nafukovaná heliem

Chemie , Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 09.09.2015

Do krystalické mřížky kovových oxidů a podobných materiálů se dají vkládat ionty helia, které dokáží velmi selektivně změnit vlastnosti materiálu. víceKartička na chemickou i mikrobiologickou analýzu vody

Aktuality , Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda | 09.09.2015

Uživatel by finálně mohl pouze vyfotografovat kartičku s testem a výsledek by vyhodnotil telefon. více


Oxid uhličitý a bilance křemíku

Biologie , Chemie , Geologie , Neživá příroda | 02.09.2015

Celá řada druhů planktonu využívá křemičité schránky a oxid křemičitý, respektive rozpustné křemičitany, pro ně představují nedostatkový zdroj. A tající ledovce v Grónsku dodávají do vody právě křemičitany. víceTitan vs. Země: Jak vznikají prohlubně?

Astronomie , Chemie , Geologie , Neživá příroda | 01.09.2015

Povrch Saturnova měsíce Titanu je podle všeho plný jezírek, kde se ale berou samotné terénní nerovnosti? víceNové možnosti zobrazení molekul pomocí mikroskopu atomárních sil

Aktuality , Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 24.08.2015

Čeští vědci jsou spoluautory nové metody, která umožňuje dosáhnout submolekulárního rozlišení při pokojové teplotě. více