Jak sinice a rostliny řeší, je-li světla při fotosyntéze příliš

Aktuality , Biologie , Chemie , Neživá příroda | 02.03.2015

Světlosběrné komplexy dokáží velkou část absorbované energie přeměnit na teplo, a tak se jí bezpečně zbavit.

víceChemie

Molekuly na rostlinné bázi klíčem k vyčištění Fukušimy

Aktuality , Chemie , Neživá příroda | 16.02.2015

Jedním z problémů, se kterým se po nehodě jaderné elektrárny v japonské Fukušimě provozovatelé, ale také vědci, potýkají, je kontaminace vody v okolí reaktoru. Tým vědců nedávno přišel s překvapivým zjištěním, které možná nabídne levné řešení. více


Z dějin travičství: arsen

Chemie , Člověk , Historie , Medicína , Neživá příroda | 12.02.2015

Arsen (As) se v periodické tabulce prvků nalézá v páté skupině za dusíkem a fosforem (nekovy) a před antimonem a bismutem (kovy). Jde o polokov neboli metaloid. As0, tedy arsen s oxidačním číslem (mocenstvím) 0, je netoxický prvek, ovšem velmi snadno oxiduje na AsIII nebo AsV. Anorganické sloučeniny obsahující trojmocný arsen jsou již mimořádně akutně [...] více


Jedová stopa: Napoleonova smrt a arsen

Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda | 05.02.2015

Největší obliby dosáhl 2% roztok dihydrogenarseničnanu draselného, známý pod názvem Fowlerův rozto víceJak velké ionizující záření snese naše DNA?

Aktuality , Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda | 22.01.2015

Prof. Pavlu Jungwirthovi a jeho kolegům z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s dalšími pracovišti se podařilo určit redoxní potenciály jednotlivých bází DNA ve vodném prostředí. více


Počátky antické alchymie: mezi řemeslem, symboly a hrou s barvami

Chemie , Člověk , Historie , Neživá příroda | 16.01.2015

Myšlenka výroby zlata z neušlechtilých kovů vznikla v prvních staletích našeho letopočtu. víceZemědělské továrny na moři

Aktuality , Biologie , Chemie , Neživá příroda | 14.01.2015

Rychle rostoucí a množící se mořské bakterie bychom mohli proměnit v chemické továrny, a produkovat tak třeba biopaliva nebo léky, aniž snížíme plochu používanou k produkci potravin. víceJezdci na chemické vlně

Chemie , Neživá příroda | 09.01.2015

Vědecký tým ze tří japonských univerzit sestrojil systém vln, které podle určitých pravidel hýbaly kousky papíru. Tímto způsobem by mohlo jít například doručovat léky v organismu přesně na místo určení nebo hýbat s různými nanostroječky. více


Jak vypadá kationt benzenu

Chemie , Neživá příroda | 23.12.2014

Ideální šestiúhelníkový tvar molekuly benzenu je všeobecně znám již z doby konce 19. století. Nicméně dojde-li k odtržení jednoho nebo více elektronů z této molekuly, poruší se její elektronová struktura, což se projeví změnou symetrie. více


Podivná chemie katalyzátorů rozkládajících vodu

Chemie , Neživá příroda , Technologie | 16.12.2014

Elektrolýza vody je velmi důležitou reakcí, po vodíku je velká poptávka. více