Jak velké ionizující záření snese naše DNA?

Aktuality , Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda | 22.01.2015

Prof. Pavlu Jungwirthovi a jeho kolegům z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s dalšími pracovišti se podařilo určit redoxní potenciály jednotlivých bází DNA ve vodném prostředí.

víceChemie

Počátky antické alchymie: mezi řemeslem, symboly a hrou s barvami

Chemie , Člověk , Historie , Neživá příroda | 16.01.2015

Myšlenka výroby zlata z neušlechtilých kovů vznikla v prvních staletích našeho letopočtu. víceZemědělské továrny na moři

Aktuality , Biologie , Chemie , Neživá příroda | 14.01.2015

Rychle rostoucí a množící se mořské bakterie bychom mohli proměnit v chemické továrny, a produkovat tak třeba biopaliva nebo léky, aniž snížíme plochu používanou k produkci potravin. víceJezdci na chemické vlně

Chemie , Neživá příroda | 09.01.2015

Vědecký tým ze tří japonských univerzit sestrojil systém vln, které podle určitých pravidel hýbaly kousky papíru. Tímto způsobem by mohlo jít například doručovat léky v organismu přesně na místo určení nebo hýbat s různými nanostroječky. více


Jak vypadá kationt benzenu

Chemie , Neživá příroda | 23.12.2014

Ideální šestiúhelníkový tvar molekuly benzenu je všeobecně znám již z doby konce 19. století. Nicméně dojde-li k odtržení jednoho nebo více elektronů z této molekuly, poruší se její elektronová struktura, což se projeví změnou symetrie. více


Podivná chemie katalyzátorů rozkládajících vodu

Chemie , Neživá příroda , Technologie | 16.12.2014

Elektrolýza vody je velmi důležitou reakcí, po vodíku je velká poptávka. více


Nukleové kyseliny mohly vzniknout z formamidu následkem bombardování Země

Aktuality , Biologie , Chemie , Neživá příroda | 10.12.2014

Radikály CN a NH reagují s mateřskou molekulou formamidu za vzniku celé řady meziproduktů. víceTěžba zlata glycinem

Chemie , Neživá příroda | 18.11.2014

Jacques Eksteen z Curtin University přišel s novou metodou získávání zlata a mědi. Stačí k tomu glycin a peroxid vodíku, způsob je prý tak levný, že nic nebrání jeho komerčnímu nasazení. více


Biomarkery, extrémofilové a život na Marsu

Aktuality , Astronomie , Biologie , Chemie , Chemie , Neživá příroda | 11.11.2014

Látky, které se v Ramanovských spektrech projevují specifickými signály, je třeba jednoznačně odlišit. více


Sloučenina kobaltu umí lapat kyslík ze vzduchu i vody

Chemie , Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 05.11.2014

Na University of Southern Denmark syntetizovali nový krystalický materiál, který lze použít k lapání kyslíku ze vzduchu. Jediná lžíce materiálu prý dokáže absorbovat kyslík z celé místnosti. více