Ekonomika

25 let výzkumu v ČR: chybí spolupráce s firmami

Aktuality , Člověk , Ekonomika , Ostatní | 19.11.2014

Publikace mapuje podporu výzkumu po roce 1989 víceDvě řeky – Západ a zbytek světa

Člověk , Ekonomika , Historie | 13.11.2014

Kdybyste v roce 1420 podnikli dvě cesty podél dvou řek, Temže a Jang-c‘-ťiang, ten kontrast by vás musel udeřit do očí. více


Uranu je dost na dalších 300 let

Aktuality , Člověk , Ekonomika , Geologie , Neživá příroda | 12.11.2014

Mezinárodní agentura pro atomovou energii a agentura pro atomovou energii OECD zveřejnily zprávu Uran 2014: Zdroje, výroba a poptávka, známou také jako Červená kniha. více


Český výrobce 3D tiskáren be3D získal investora

Aktuality , Člověk , Ekonomika , Technologie | 06.11.2014

Není bez zajímavosti, že ačkoliv jde o české firmy, dohoda o strategickém propojení vznikla v USA. vícePrvní celosvětová obchodní komodita: čaj

Člověk , Ekonomika , Historie | 17.10.2014

Obchod provází člověka od počátku jeho dějin. Vzdálenost, přes kterou se pohybovaly určité komodity od výrobce k uživateli, postupně rostla. Evropu proťala už někdy v době bronzové jantarová stezka, v antickém období představovala spojnici do Číny stezka hedvábná. více


Kolik EU platí na jednotlivé zdroje energie

Aktuality , Člověk , Ekonomika | 16.10.2014

Z dokumentu Evropské komise vyplývá, že v roce 2012 šly největší částky veřejné podpory energií, celkem 30 miliard eur, do obnovitelných zdrojů, především na solární energie. Jadernou energetiku podpořila Evropská unie 7 miliard eur, tedy méně než čtvrtinovou částkou. více


Vykrádání hrobů začalo už v mladším paleolitu

Člověk , Ekonomika , Historie | 19.09.2014

V mladším paleolitu se objevují už skutečně bohaté hroby. V ruském Sungiru dívčí hrob obsahoval korálky, k jejichž výrobě bylo tehdejší technologií třeba podle odhadu asi 3 500 hodin práce. Předměty zřejmě vyrábělo široké okolí. více


Slavníkovci, středověk a monopol na ražení mincí

Člověk , Ekonomika , Historie | 18.08.2014

Monopol na ražení mincí/tištění peněz se pokládá za atribut suverénní vlády. Umožňuje vládě provádět měnovou politiku, tj. nejčastěji vydělávat na znehodnocování měny. V době vzniku prvních českých mincí však situace byla zřejmě složitější. více


Co bránilo většímu rozvoji antického obchodu?

Člověk , Ekonomika , Historie | 08.08.2014

Chyběla idea nezávislého obchodního kapitálu, odděleného od majetku jedinců – například něco na způsob dnešních společností s ručením omezeným. A chyběl také provozní kapitál – starověké banky byly v porovnání s těmi dnešními malé, připomínaly spíše zastavárny. více