Historie

Archeologové zkoumají historii bran ve Slaném

Aktuality , Člověk , Historie | 12.08.2015

V souvislosti s kompletní rekonstrukcí ulice Husova ve Slaném provádí v měsících červenci a srpnu Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum, který se soustředí především do míst, kde v minulosti stávala tzv. Lounská brána. více


Ideální tvar ohně

Člověk , Fyzika , Historie , Neživá příroda | 11.08.2015

Podle vědců z Duke University by měl mít oheň přibližně tvar pravidelného čtyřstěnu nebo odpovídajícího kužele. Za takových podmínek dosáhne plamen největší teploty. víceKdyž království sestoupilo z nebes

Člověk , Historie | 06.08.2015

Otázka, kdy byla nejstarší (původní) podoba Sumerského královského seznamu sepsána, zůstává stále předmětem sporů a diskusí. V úvahu přicházela tři možná data. více


Královské hroby v Uru nemusejí dokazovat lidské oběti

Člověk , Historie | 17.07.2015

Alternativní výklad se odvolává na středověký zvyk pohřbívání v kostelech. Možná, že mrtví v Uru prostě chtěli být z nějakých „magických“ důvodů po své smrti uloženi vedle obdivovaných vladařů či jinak výjimečných jedinců. více


Byli Keltové úspěšnými válečníky?

Člověk , Historie | 07.07.2015

Válečné vozy v kontinentální Evropě vymizely už na konci 3. století př. n. l., Caesar je v Británii zaznamenává jako raritu, kterou z Galie neznal. více


Kam zmizeli psi z Madagaskaru?

Biologie , Člověk , Historie | 23.06.2015

Austronésané se ze své domoviny (pravděpodobně) někde u Tchaj-wanu dokázali rozšířit celým Indických a Tichým oceánem, na Filipíny, Nový Zéland, do Indonésie, Polynésie i na Madagaskar. více


Jak tresky změnily civilizaci

Člověk , Historie | 19.06.2015

Velké zámořské objevy a technologický pokrok v pozdním středověku šel ruku v ruce s klimatickými změnami - a treskou. více


Velké překvapení: Geny evropské populace se vyměnily v době bronzové

Člověk , Historie | 12.06.2015

Nejsme zdaleka tolik potomky prvních zemědělců? Počátek doby bronzové je spojován s šířením indoevropských jazyků. více


Přetrvávající tajemství Býčí skály

Historie | 11.06.2015

Jde o pohřeb a lidské oběti? Byli zde zaskočeni prospektoři? Nebo došlo k výbuchu plynu? Monografie mapuje historii výzkumu známé tuzemské archeologické památky. více