Historie

První španělští zemědělci vypadali jako dnešní Španělé

Člověk , Historie | 30.09.2015

Mezinárodní tým složený především ze španělských a dánských vědců dokončil první kompletní sekvenování genomu středomořského zemědělce. více


Paradoxy Velké čínské zdi

Člověk , Historie | 25.09.2015

Historie Velké čínské zdi s sebou nese řadu paradoxů. Zdaleka ne všechno, co se běžně uvádí v turistických průvodcích, zřejmě odpovídá skutečnosti. více


Neznámý starověký statistik nás mate

Člověk , Ekonomika , Historie | 22.09.2015

Statistika si dejme do uvozovek, nejde asi ani přímo o ekonoma. V novobabylonském období nicméně vznikl zvláštní spis, Kronika tržních cen. více


Tunel Blanka z pohledu archeologů – záchranný výzkum v letech 2008–2014

Aktuality , Člověk , Historie | 22.09.2015

Objev raně středověkého pohřebiště ze sklonku 9. až 1. poloviny 10. století v blízkosti křižovatky ulic Milady Horákové a Svatovítská. více


Čínské pyramidy

Člověk , Geologie , Historie , Neživá příroda | 17.09.2015

O pyramidách v Číně kolovaly různé zvěsti od druhé světové války. Oblast X’ianu (Sianu), kde je těchto staveb stovky, byla pro cizince dlouho nepřístupná. Číňané pyramidy tajili. Až do doby družicových snímků. víceMor a předehra apokalypsy

Člověk , Historie | 10.09.2015

V dekádách po úderu moru už bylo patrné, že se nárazníková zóna za hranicemi Svaté země rozšiřuje dále k jihu, do nitra Arábie. To ale nebylo výrazem síly křesťanské říše, ale naopak jejího slábnutí. více


Archeologické stopy v krajině: Pole a těžba

Člověk , Historie | 27.08.2015

Často se uvažuje o rýžování kasiteritu jako zdroje cínu v Krušných horách, ale přímé doklady této činnosti zatím chybí. Jejich nalezení by bylo velmi významné více


Plzeňští archeologové na hradě Pořešín

Aktuality , Člověk , Historie | 25.08.2015

Místem odkryvu byl i prostor hradní kuchyně. více


Runy byly i normální písmo

Člověk , Historie | 25.08.2015

Runové písmo se někdy považuje za odlišné od jiných západních systémů. Mělo se používat spíše pro nábožensko-symbolicko-umělecké úkony než pro běžné zápisy. Není to ale pravda. více