Historie

100 let platebních karet

Aktuality , Člověk , Historie , Technologie | 21.10.2014

V roce 1989 byla v tehdejším Československu vydána první klasická platební karta použitelná v bankomatech. vícePrvní celosvětová obchodní komodita: čaj

Člověk , Ekonomika , Historie | 17.10.2014

Obchod provází člověka od počátku jeho dějin. Vzdálenost, přes kterou se pohybovaly určité komodity od výrobce k uživateli, postupně rostla. Evropu proťala už někdy v době bronzové jantarová stezka, v antickém období představovala spojnici do Číny stezka hedvábná. více


Nejbližší známý příbuzný mitochondriální Evy

Člověk , Historie | 15.10.2014

Žil v jižní Africe a zemřel kolem roku 315 př. n. l. - později než lidé nám tak blízcí, jako myslitelé klasického Řecka. více


Skutečně Adamité chodili nazí?

Člověk , Historie | 02.10.2014

Postihnout dnes, nakolik byla nahota adamitů rituální a nakolik obecnou, „světskou“ záležitostí, je nemožné. více


28. září a libický masakr: Slavníkovci byli příbuznými Přemyslovců

Člověk , Historie | 28.09.2014

V učebnicích dějepisu se stále udržuje představa, že Slavníkovci byli aristokracií nějakého „nečeského“ kmene z východních Čech (Charváti, Zličané...) a jejich vyvraždění 28. září v roce 995 tak znamenalo dovršení sjednocovacího procesu země. To ale prý téměř jistě neodpovídá pravdě. více


Světlá barva kůže nemusí souviset s vitamínem D

Biologie , Člověk , Historie | 23.09.2014

Nejrozšířenější představa praví, že světlá barva kůže je výhodná v oblastech s nižším množstvím slunečního světla (přesněji UV záření), protože umožňuje účinnější syntézu vitamínu D. Může to být i jinak? více


Vykrádání hrobů začalo už v mladším paleolitu

Člověk , Ekonomika , Historie | 19.09.2014

V mladším paleolitu se objevují už skutečně bohaté hroby. V ruském Sungiru dívčí hrob obsahoval korálky, k jejichž výrobě bylo tehdejší technologií třeba podle odhadu asi 3 500 hodin práce. Předměty zřejmě vyrábělo široké okolí. více


Čím nás fascinuje mayská astronomie?

Astronomie , Člověk , Historie , Neživá příroda | 12.09.2014

Mayové mohli provádět a systematicky zaznamenávat svá pozorování – disponovali k tomu i příhodnou poziční číselnou soustavou se znakem nuly. Měli také specializované budovy určené pro astronomická pozorování a i určité technické pomůcky – různé zkřížené tyče, úzké pozorovací trubice... víceEgyptská mumifikace je mnohem starší

Člověk , Historie , Technologie | 04.09.2014

Až dosud se předpokládalo, že složité mumifikační procedury se v Egyptě objevily až v dynastické době, nejspíš ve Staré říši. Poslední objevy naznačují, že celá technologie je ale až o 1 500 let starší. více