Historie

Mohlo ochlazení za kolaps kultur doby bronzové?

Člověk , Historie | 09.12.2014

Pomineme-li Středomoří, ve většině Evropy začala doba železná někdy kolem roku 800 př. n. l. Tradičně se předpokládalo, že nešlo jen o rozšíření znalostí nového kovu, ale současně o výrazný zlom. více


Pokles genetické variability nejspíš způsobily epidemie

Biologie , Člověk , Historie | 05.12.2014

Existuje větší genetická variabilita v současné Británii, nebo ve středověké? Pohled do ulic britských měst plných přistěhovalců dává na tuto otázku na první pohled jednoznačnou odpověď. Jenže chyba lávky... více


Zámořské objevy – pokračování křížových výprav?

Člověk , Historie | 28.11.2014

Při popisu obeplouvání autor Afriky vzpomíná na fénické obeplutí z doby kolem roku 600 př. n. l. Zpráva je pokládána za pravdivou, Watkins ale nesouhlasí a tvrdí, že tak úspěšná plavba se ve starověku nikdy neuskutečnila. více


Archeologové ze ZČU dále objevují středověký Kurdistán

Aktuality , Člověk , Historie | 20.11.2014

Archeologové se soustředili na průzkum třech zaniklých lokalit, které sehrávaly v raně islámském období, tedy přibližně v 7. až 10. století. více


Český knižní trh před Bílou Horou

Člověk , Ekonomika , Historie | 20.11.2014

Naprostou převahu měly laciné tisky po deseti a dvaceti krejcarech. Pro srovnání: slepice se v té době dala koupit za 5 krejcarů a kopa vajec za 15 krejcarů. více


Dvě řeky – Západ a zbytek světa

Člověk , Ekonomika , Historie | 13.11.2014

Kdybyste v roce 1420 podnikli dvě cesty podél dvou řek, Temže a Jang-c‘-ťiang, ten kontrast by vás musel udeřit do očí. více


Gladiátoři opravdu pili popel

Člověk , Historie | 10.11.2014

Hřbitov gladiátorů v Efesu datovaný do 3.-2. stol př. n. l. ukázal, co jedli místní gladiátoři v době, kdy se oblast postupně dostala pod vliv a pak i přímou nadvládu Říma. více


Perlička: Nejstarší platidlo Slovanů

Člověk , Ekonomika , Historie , Lingvistika | 07.11.2014

Ještě před tím, než se na územích západních Slovanů začaly používat jako platidlo cizí mince (což předcházelo vlastní ražbě), měla řada slovanských kmenů svá speciální platidla. Co že to bylo? Stopy se trochu překvapivě dochovaly právě ve slovech „platit“ a „plat“. víceKrásné počátky počítačových her

Člověk , Historie , Technologie | 06.11.2014

V roce 1958 se objevila hra Tennis for Two - hraná na osciloskopu. ... K první konzoli se dodávaly speciální průhledné barevné blány, které jste si upevnili na televizor. více