Lingvistika

Sanskrt: angličtina jihovýchodní Asie přes příchodem islámu

Člověk , Historie , Lingvistika | 11.12.2008

Sanskrt dnes spojujeme s hinduismem, buddhismem a dalšími náboženskými či filozofickými naukami, jako kdyby mělo jít převážně o liturgický jazyk. . N. Ostler ale přirovnává nadšení pro indickou kulturu v jihovýchodní Asii od prvních staletí n. l. k tomu, jak samovolně dnes světem proniká Hollywood, Microsoft, Mickey Mouse či McDonald. více


Elektronická zapisovatelka: vývoj na Technické univerzitě v Liberci trval 15 let

Člověk , Lingvistika , Technologie | 04.12.2008

***tisková zpráva společnosti Newton Technologies Za účasti zástupců médií proběhla tisková konference, na které společnost NEWTON Technologies, a.s. a Technická univerzita v Liberci představily společný projekt, který v současnosti uvádějí na trh. Aplikaci pod výstižným názvem Elektronická zapisovatelka, která převádí mluvené slovo na text, představil Petr Herian ze společnosti NEWTON Technologies. „Program na převod řeči do textu […] více


Perlička: keltská místní jména

Člověk , Lingvistika | 27.11.2008

V keltských místních jménech často nacházíme koncovky dunum-pevnost, briga-kopec, magus-pláň, bona-osada a předpony sego-mocný, uxello-vysoký. Problém je ovšem v tom, že řada z měst s koncovkou bona byla založena Římany více


Fenomenologie a úvahy o dluhu

Člověk , Lingvistika | 26.11.2008

Představme si, že by někdo chtěl studovat, co to je dluh, a uvažoval následujícím způsobem: nejdříve zcela odhlédneme od lidských peněžních vztahů, v jejichž rámci se dluhy vyskytují, a tím získáme "transcendentální" dluh, který nemá nic společného s tím, co se odehrává v reálném světě, s lidským nakupováním, placením a půjčováním. více


Filozofie jazyka: Co je to jazyk a co je to význam?

Člověk , Lingvistika | 09.10.2008

První otázkou, kterou si musíme položit, je otázka, jak dojde k tomu, že si posluchač při zaslechnutí určité věty vybaví právě tu myšlenku, kterou si vybaví. Inu proto, chce se odpovědět, že tato myšlenka je jejím významem. Jak ale došlo k tomu, že se jejím významem stala? více


Černé moře: vody, které se nemísí

Biologie , Člověk , Historie , Lingvistika | 29.08.2008

Jak vznikl Bospor, které moře se provalilo kam? Proč je Černé moře na dně plné černého bahna? Proč je nahoře jeho voda téměř sladká a kyslík jen u hladiny? Proč zde stále zuří bouře, proč se v antice toto moře naopak označovalo jako pohostinné? Jaká je vůbec historie a etymologie jména tohoto moře? vícePerlička: syntetické a analytické věty

Člověk , Lingvistika | 19.08.2008

Quine je přesvědčen, že mezi syntetickými a analytickými výroky ve skutečnosti neexistuje žádná ostrá hranice. Vezměme si výrok: Psi jsou savci. Je syntetický, nebo analytický? více


Číst potichu se lidé museli naučit

Člověk , Historie , Lingvistika | 10.07.2008

Ve starověku nebylo čtení potichu prakticky známo, obvyklé bylo předčítání, ať už o samotě nebo někomu jinému. Nahlas se četly už první sumerské tabulky. Jak to třeba mohlo vypadat v sálech knihovny v Alexandrii více


Jazyky se nemění stejně rychle

Biologie , Člověk , Historie , Lingvistika | 26.03.2008

Rychlost větvení nebyla konstantní, ale v některých obdobích nové větve bujely výrazně více než jindy. Navíc ne všechny jazyky se proměňovaly stejnou rychlostí – některé byly blíže původní větvi (jakási obdoba „živých fosílií“). více