Lingvistika

Záhady indoevropských migrací

Člověk , Historie , Lingvistika | 21.09.2010

Jak probíhala expanze Indoevropanů na Blízkém východě? Přešli Kavkaz? A je možné, že indoevropskými jazyky se kdysi mluvilo na Sibiři a v celé Střední Asii a v Mongolsku až po Čínu? více


Jazyková perlička: Bílá barva

Aktuality , Lingvistika | 15.09.2010

Bílá barva v jazyce obvykle asociuje s něčím kladným. Používá se nejenom jako samotné označení barvy, ale i metaforicky (i když u černé je metaforické použití častější). Nicméně i tak je v češtině řada výrazů s bílou, které kladné rozhodně nejsou: – bílý kůň. Kde se toto slovo vzalo? – bílé místo. Něco, o čem […] více


Automatická korektura textů: Počítače dokáží rozpoznat i stylistické chyby

Člověk , Lingvistika , Technologie | 10.09.2010

Ač se styl (sloh) považuje za umění nadřazené prosté schopnosti používat gramatiku, v automatické korektuře stylistických chyb se dá dosáhnout vyšší míry úspěšnosti než v korektuře gramatické. více


Jazyková perlička: Pohraničí a příhraničí

Aktuality , Lingvistika | 06.09.2010

Co myslíte, jsou slova pohraničí a příhraničí synonyma? Pokud ne, čím se liší? A proč se výraz příhraničí začíná používat stále častěji?   Zdroj: Věra Schmiedtová: Čeština, jak ji neznáte, Lidové noviny 2010   více


Béowulf a anglosaské kenningy

Člověk , Historie , Lingvistika | 23.07.2010

Co by mohl být "vlk včel" a co "vlk stromů"? A co Béowulf? více


Cvakavé a mlaskavé jazyky

Člověk , Historie , Lingvistika | 08.06.2010

V Africe dnes několik izolovaných komunit hovoří zvláštním typem jazyků, označovaných jako cvakavé nebo mlaskavé. Nejedná se ale nejspíš o varianty vzniklé z jazyka jediného, nebo alespoň už hodně dávno – liší se od sebe více než např. jazyky indoevropské a východoasijské. více


Slovní hříčky a staroegyptská magie

Člověk , Lingvistika , Psychologie | 31.05.2010

Slovní hříčky jsou pro nás prostě půvabné poetické hračky. V minulosti bývala ovšem rozšířená víra, že slova nejsou jen jmény, ale např. ta nějak podobně znějící jsou spolu vnitřně propojena bez ohledu na to, že jejich etymologie je různá. více


Lingvistická perlička: Zvlčení

Aktuality , Člověk , Lingvistika | 13.05.2010

Jak už z řady příspěvků na tomto serveru bylo možno odhalit, jeho redaktor chová sympatie k psovitým šelmám, ať již jde o psy či vlky (nebo i příslušnou formu lykantropů). Následuje drobná a nevážně míněná lingvistická kuriozita na toto téma. více


Úloha: Paroháč

Člověk , Lingvistika , Psychologie | 01.05.2010

První máj, lásky čas. Přinášíme tedy související psychologickou úlohu: Proč se podvedeným mužům říká „paroháči“? více