Psychologie

Redukcionismus vědy je krásný

Člověk , Psychologie | 23.05.2002

Ředitel Psychiatrického centra Praha Cyril Hoschl uvádí: "Říká se, že je věda redukcionistická a trochu se to používá jako nadávka. Na vědě je ale krásné právě to, že je redukcionistická." "Jen si toho musí být vědoma,"pokračuje Hos ... více


Úloha pro tento den: Žlutý kvítek – psychologické ohlédnutí

Člověk , Medicína , Psychologie | 20.05.2002

Dne 15. května 2002 proběhl již 6. ročník Květinového dne, v jehož rámci se pořádala charitativní sbírka na výzkum a léčbu rakoviny. Kdo chtěl přispět, koupil si žlutý kvítek. Zajímalo mě, zdaly existují gendrové rozdíly (tj. rozdíly ... více


Lidský život řízený přes internet

Člověk , Psychologie , Technologie | 02.05.2002

Britská Microsoft Network postoupila o další krok v oblasti “živých soutěží” s účastí širokého spektra diváků, kteří mohou rozhodovat o osudech účastníků. Zatímco doposud podobné akce probíhaly na jediném místě, nyní již soutěžící ani nemusejí nikam jezdit. Stačí prostě předložit svůj problém a počkat si na výsledek hlasování - přes internet. více


Úloha pro tento den: Večírek a jména

Člověk , Lingvistika , Psychologie | 29.04.2002

Na večírku se představilo pět nových osob. Lépe si zapamatuje jejich jména: a) muž, b) žena, c) není rozdíl. ... více


Úloha pro tento den: “Ach, ta psychoanalýza!”

Člověk , Medicína , Psychologie | 22.04.2002

Existuje názor, že by psychoanalýza mohla pacientům dokonce škodit. Výzkumy poukazují na to, že se lidé, kteří podstoupí tuto léčbu, dožívají kratšího věku než je průměr. Jistě, zde je třeba uvážit, že již do léčení přicházejí “nemocní”. Přesto, jaký by mohl být důvod této škodlivosti? více


Bližší pohled na strach

Člověk , Psychologie | 16.04.2002

Velice atraktivní téma, atraktivní název, atraktivní obálka a obsah na úrovni gymnasiální učebnice, tak by se dala charakterizovat kniha Fritze Riemanna “Základní formy strachu”. ... více


Úloha pro tento den: Židé za války a jejich zachránci

Člověk , Historie , Psychologie | 15.04.2002

Po skončeni II. světové války se zjišťovalo, co vedlo některé obyvatele (křesťany) nacisty okupovaných zemí k tomu, že za cenu velkého rizika schovávali Židy. Jaký hlavní motiv jejich chování se zjistil? více


Úloha pro tento den: Problém života zasvěceného vědě

Člověk , Matematika , Neživá příroda , Psychologie | 08.04.2002

Lidé, kteří svůj život zasvětí vědě, vedou často nespolečenský život. Jak se to v jednotlivých etapách života projeví na míře jejich subjektivního štěstí? Odpověď jednou větou: Budou šťastnější v mládí a méně šťastní ve stáří. víceZaostřeno na mozek

Biologie , Člověk , Fyzika , Lingvistika , Medicína , Neživá příroda , Psychologie | 05.04.2002

Čím se odlišují lidé od zvířat? Odpovědí je celá řada, můžete si vybrat třeba mezi jazykem, kulturou či nesmrtelnou duší. Pokud však budeme hledat, jaký orgán je za tyto rozdíly nejspíše zodpovědný, pak nám jako lidské specifikum vyjd ... více