Psychologie

Dvakrát o mozku

Biologie , Člověk , Medicína , Psychologie | 27.03.2002

Knihy "Nedovolte mozku stárnout" a "Příručka pro uživatele mozku" patří k literatuře tematicky spadající kamsi na pomezí psychologie a přírodních věd. Tyto tzv. kognitivní obory procházejí v současnosti rychlým rozvojem a dosažené výsledky jsou samozřejmě zajímavé pro všechny čtenáře, kteří rádi přemýšlejí, řeší příklady a současně nechtějí brát svůj mozek jako tajemnou černou skřínku, na jejímž fungování nelze nic změnit. víceÚloha pro tento den: Jména dvojčat

Člověk , Lingvistika , Psychologie | 25.03.2002

Která jsou nejoblíbenější jména dvojčat: 1. chlapců? 2. děvčat? 3. chlapce a děvčete? Podle čeho se taková jména nejčastěji volí? více


Kreativita v kostce

Člověk , Psychologie | 22.03.2002

Lze nějak exaktně postihnout téma kreativity, nebo se jedná o křehkého motýlka, který při pokusu o uzavření do klece teorií zhyne? Ať tak či onak, rozhodně stojí za to zkusit shromáždit názory na původ kreativity a pokusit se odlišit ... více


Tisková zpráva: Trénink emocí a Symbol v psychoterapii

Člověk , Psychologie | 18.03.2002

Jak se dají psychické poruchy léčit prostřednictvím symbolů? Co je to racionálně emoční terapie? Dvě knižní novinky představuje nakladatelství Portál... ... více


Úloha pro tento den: Lovci lebek

Člověk , Historie , Lingvistika , Psychologie | 18.03.2002

Kult lebek existoval v mnoha částech světa. Lebka nepřítele byla považována za významnou válečnou trofej. Jaká je její moderní obdoba? víceJungův životopis jako comics

Člověk , Psychologie | 14.03.2002

Komiksová forma se zpravidla pokládá za vhodnou pro laické zájemce o určitý obor nebo dokonce pro děti či jedince se sníženou mírou gramotnosti. Anglický originál obrázkové knihy, kterou u nás právě vydalo nakladatelství Portál, se op ... více


Úloha pro tento den: Zabití intimního partnera

Člověk , Psychologie | 11.03.2002

Vraždy svého intimního partnera se častěji dopustí člověk ve vztahu: a) dominantní, b) submisivní, c) není rozdíl. více


Úloha pro tento den: Výhoda domácího hřiště

Člověk , Psychologie | 04.03.2002

Které faktory by mohly hrát roli v tom, že mužstvo (např. fotbalové), které hraje doma, obvykle dosahuje lepších výsledků než to, které hraje venku? více


Hyletické a eremiální civilizace – dva módy Evropy?

Člověk , Historie , Psychologie | 28.02.2002

Evropská křesťanská kultura se obvykle pokládá za vyrostlou ze dvou paralelních zdrojů: antické a židovské. Jak se tyto dvě civilizace od sebe odlišovaly? Pod jedním úhlem pohledu je můžeme rozdělit na kultury slova a obrazu. ... více