Fyzika

Nečekané chování prachu kolem černé díry

Aktuality , Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 26.06.2013

Interferometr ESO/VLTI pořídil dosud nejdetailnější pozorování prachu obklopujícího mohutnou černou díru v centru aktivní galaxie. víceSpintronika pod lupou: Spinové ventily a paměti MRAM

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 21.06.2013

Spintronika chce spin elektronů ve feromagnetech zapojit do zpracování informace v procesorech. Změny polarizace spinových proudů mohou reprezentovat jednotlivé operace výpočtu. více


Umírání světla

Fyzika , Neživá příroda | 20.06.2013

Co by se stalo, kdyby se v raném stadiu vesmíru měnila rychlost světla. Taková změna by měla řadu velmi zajímavých důsledků, že by vedla k podobným efektům jako krátká inflace a zrychlená expanze. více


CERN: Co přijde po Higgsově bosonu

Fyzika , Neživá příroda | 19.06.2013

Urychlovač v CERNu máme spojen především s pátráním po Higgsově bosonu – předpokládá se, že byl nalezen a tím víceméně potvrzena platnost Standardního modelu. Čím dalším mohou ženevské experimenty rozšířit naše poznání? více


Alternativní koncept magnetické paměti

Aktuality , Fyzika , Neživá příroda | 17.06.2013

Dalším významným badatelským úspěchem, jenž posouvá hranice možností moderních informačních technologií, na sebe opět upozornilo oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. více


OSQAR: Na stopě temné hmoty

Fyzika , Neživá příroda | 13.06.2013

Cílem projektu je potvrzení existence hypotetické částice axionu. V intenzivním magnetickém poli by mělo docházet ke konverzi fotonu na axion, který velmi slabě interaguje s hmotou, a zpětné konverzi na foton, což by se projevilo jako tunelování fotonu skrz opticky neprůhlednou překážku. více


Za globální oteplování prý mohou freony, ne CO2

Fyzika , Geologie , Neživá příroda | 03.06.2013

Halogenové deriváty (CFC, chlor-fluorované uhlovodíky, „freony“) jsou podle nové teorie skutečnou příčinou globálního oteplování, oxid uhličitý není hlavním skleníkovým plynem. více


Padá antihmota vzhůru?

Fyzika , Neživá příroda | 30.05.2013

Antivodík se v CERNu pro experiment AEGIS připravuje tzv. nábojovou výměnou, což je reakce, ve které antiproton zaujme v pozitroniu místo elektronu. více


Vodík supravodivý zatím není, ale silany by být mohly

Chemie , Fyzika , Neživá příroda | 24.05.2013

Již dlouho existuje teorie, podle které by supravodivý mohl být pevný vodík za vysokých tlaků, tento stav hmoty (tj. potřebnou hustotu vodíku) se však dosud nepodařilo připravit. více