Ostatní

Hádanka: Proč příroda nevynalezla kolo?

Aktuality , Ostatní | 17.02.2009

Kolo je pokládáno za jednu z lidských technologií, která nemá v přírodě žádný předobraz – zřejmě podobně jako třeba nástroje z kovu, nicméně až zase tolik podobných příkladů zřejmě nenajdeme. Fakt je, že ani u kola to není tak docela pravda, některé bakterie se pohybují na podobném principu pomocí systému rotujících bičíků. Skarab si svoji […] více


Šachová perlička: věžová úloha

Aktuality , Ostatní | 14.02.2009

H. D. Dudeney uvádí v knize Matematické hlavolamy a hříčky následující zajímavou úlohu inspirovanou šachy, tzv. věžovou hru. Oba hráči mají po jedné věži. více


Lovelock: klima zachrání jen spalovat rostliny na dřevěné uhlí

Člověk , Ostatní | 25.01.2009

Podle Lovelocka zůstává jediné: snažit se vyřadit uhlík z oběhu. Organická hmota se na oxid uhličitý přeměňuje bez vlivu člověka. Zatímco lidé vyprodukují ročně podle něj asi 30 gigatun CO2, zbytek biosféry 550 gigatun. více


Kdo stojí za úspěchem hologramů? Ústav AV je nespokojen se spoluprací s firmou Optaglio

Aktuality , Ostatní | 22.12.2008

Udělení České hlavy v kategorii Industrie přitáhlo pozornost médií k firmě Optaglio, s. r. o., a veřejnost se dověděla o jejích špičkových technologiích a obdivuhodných výrobcích. více


Xerografii je 70 let

Ostatní | 26.11.2008

První fotokopie byla vytvořena v roce 1938 v provizorních laboratořích v salónku hotelu Astoria v newyorské čtvrti Queens. více


Česká hlava: mezi oceněnými projekty je technologie proti padělání peněz

Ostatní | 19.11.2008

***tisková zpráva projektu Česká hlava Nečekané objasnění vývoje zubů, odhalení dosud neznámých příčin těžkého postižení mozku a srdce – i tyto projekty se letos úspěšně ucházely o nejprestižnější ocenění pro vědce Česká hlava. Nominováno bylo více než sto předních českých vědkyň a vědců, a laureáti získali finanční odměny za více než dva milióny. Národní cenu […] více


Přednášky z Týdne vědy a techniky jsou v archivu na internetu

Ostatní | 08.11.2008

***tisková zpráva společnosti Cesnet Sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET se stalo jedním ze spolupořadatelů osmého ročníku Týdne vědy a techniky, který probíhá ve dnech 3. až 9. listopadu po celé České republice. Vybrané přednášky jsou přenášeny on-line do Internetu prostřednictvím národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2, kterou sdružení buduje a rozvíjí. On-line přenosy přednášek z několika míst […] více


Comsol Multiphysics 3.5 nabízí rychlejší řešení velkých úloh

Ostatní | 06.11.2008

***tisková zpráva společnosti Humusoft HUMUSOFT s.r.o. uvádí na trh České republiky a Slovenska novou verzi COMSOL Multiphysics® 3.5, švédské společnosti COMSOL®. COMSOL Multiphysics umožňuje modelování a simulaci fyzikálních procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi (PDE) s následným řešením metodou konečných prvků. Program má k dispozici specializované moduly s definovanými parciálními diferenciálními rovnicemi a uživatelskými dialogy pro zadávání […] více


Čtvrtý rozměr v avantgardním umění

Ostatní | 27.10.2008

Kubistické umění přijalo čtvrtý rozměr. Skvělým příkladem jsou Picassovy malby, ukazující mnoho perspektiv, jako by byly malovány někým ze čtvrtého rozměru, kdo je schopen vidět všechny perspektivy současně. více