Úloha: Paroháč

Člověk |

První máj, lásky čas. Přinášíme tedy související psychologickou úlohu: Proč se podvedeným mužům říká „paroháči“?
***tento článek zde již byl publikován, jedná se tedy opět o „přetištění“ staršího textu

Odpovídat lze řadou způsobů, od „obecných“ asociací až po konkrétní historické události či nějakou temně-hlubinnou psychoanalýzu.

***
Aktualizace: Pokusy o řešení

Nejprve obecné asociace:
– Souvislost paroží a sexuality: paroží jako sexuální symbol jelena, namleté jelení rohy byly pokládány za afrodisiakum. Řecký mýtus o tom, jak byl nešťastný hrdina proměněn v jelena za to, že viděl nahou bohyni Artemidu a pak ho rozsápali vlastní psi.
– Představa o nevěře ženy, když muž je na lovu, tedy vzdálen.
– V češtině máme rčení „být z toho jelen“. Používá se spíše pro zmatenost, ale odkazuje i k tomu, že dotyčný se ve světě neorientuje, eventuálně je prostě pitomý. Tedy paroháč by pak také mohl vyvolávat podobné asociace.
– Na parohy si jelen sám nevidí, ostatní však ano. Odkazuje tedy na jakousi slepou skvrnu, na něco, co dotyčný neví, ale o čem si jinak vrabci na střeše štěbetají.

Nahlédnutí do Wikipedie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuckold
(cuckold je výraz odpovídající paroháči v angličtině, odkazuje zase ke kukačce).

This refers to a tradition claiming that in villages of unknown European location, the community would gather to collectively humiliate a man whose wife gives birth to a child recognizably not his own. According to this legend, a parade was held in which the hapless husband is forced to wear antlers on his head as a symbol of his wife’s infidelity.

To ovšem příliš nevysvětluje, proč bylo vybráno právě toto pokoření, tj. na otázku příliš neodpovídá.

V angličtině horn nemusí znamenat jen parohy, ale i rohy. Obecná asociace: opět spojování hovězího dobytka se sexualitou, kulty býka apod. Petr Bakalář v „Cvičebnici psychologie“ upozorňuje i na jistou brutalitu hovězího dobytka, jeho tupost (ať už je tomu tak skutečně, nebo to jen my tak máme asociováno). Rohy podvedeného pak mohou naznačovat, že dotyčný si za to jakoby může sám svými špatnými povahovými vlastnostmi. Původně snad byl paroháč prostě označení pro někoho pitomého, nesympatického.

Historie:
Byzantský císař Andronikos (12. stol.) uděloval svým poddaným lovecké právo, jehož symbolem byly parohy vyvěšené před domem, a přitom získával jejich manželky, ať už to bylo přímo výměnou za lovecké právo či jinak. (odkaz na Byzanc a se objevil již v komentářích k článku od autorů Milouš a Smalin – poznámka: Komentáře bohužel zmizely při přesunu redakčního systému) Zde je zřejmě faktický původ celého spojení, nicméně fakt, že se udrželo a rozšířilo může (kromě náhody) svědčit o tom, že spojení je podporováno/syceno i dalšími asociacemi.

V Cvičebnici psychologie je citován i výklad psychoanalytičky M. Bonapartové, kde se hovoří o tom, jak věci přecházejí ve svůj opak. Paroží, symbol sexuální vitality, má tedy i opačný význam (pokoření), parohy mají symbolizovat otce či penis, spojují se se svržením vládce atd. Celá tato argumentace by ovšem mohla podle mého názoru dobře potvrdit Popperův názor o tom, že psychoanalýza není vědou.Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.