Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nejnovější články

25.07.2014
Ze zákulisí neviditelných inkoustů

Umění výroby dokonalého neviditelného inkoustu spočívá v nalezení sloučeniny, která bude reagovat s co nejmenším počtem chemikálií – ideální by bylo, aby to bylo pouze s jedinou...

23.07.2014
O vítězství Deep Blue prý rozhodla chyba algoritmu

„Kasparov na ten důvod prostě nepřišel. Pokud ovšem nebylo správné jeho podezření – Deep Blue vidí na dvacet a více tahů dopředu.“

22.07.2014
Řasy a kvantová biologie

Klasická evoluce vytvořila systémy, které prý využívají různých triků kvantové fyziky. Je to zamotané a propletené - v řadě ohledů.

21.07.2014
Vědci znají genetický plán pšenice

Poslední krok před získáním úplné sekvence DNA důležité plodiny.

18.07.2014
Perlička: Amón a amoniak

Jak by mohl souviset egyptský bůh Amón s čpavkem? Kupodivu, obě slova mají stejný původ.

16.07.2014
Záhada kamenných růží z Koněprus

Stěny několika jeskyní v koněpruské oblasti, a to zejména na typové lokalitě v Proškově dómu Koněpruských jeskyní, zdobí zvláštní typ výzdoby, jaký najdeme v jiných jeskyních světa jen velice vzácně.

14.07.2014
Stlačení fotonu zesílí elektrickou složku a zeslabí magnetickou

Optici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s kolegy z Tokijské univerzity učinili významný krok pro poznání kvantových vlastností fotonu, jedné ze základních částí mikrosvěta.

12.07.2014
Jak na Slunci vznikají světelné mosty

Jaký proces ohřívá chromosféru, když je pod ní prokazatelně chladnější fotosféra? Zdánlivě to odporuje zákonům termodynamiky...

11.07.2014
Do nitra Jupitera a Saturnu prší helium

Od určitých podmínek (tlak miliony atmosfér a určitá kritická teplota) přestává být helium v kovovém vodíku rozpustné...

10.07.2014
Jak vzniká „mokrý“ elektron?

Časopis Nature Chemistry publikoval článek skupiny Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR spolu s experimentátory na Curyšské univerzitě, který ukazuje, jak se ve vodě „rozpouští“ elementární částice - elektron.

Novinky

24.07.2014

Budík půjde vypnout pohybem hlavy

24.07.2014

Nenádorové buňky podporují růst nádoru krku, cesta k léčbě bude ještě dlouhá

21.07.2014

Jak vznikají pískovcové skály

21.07.2014

Evropská sonda se ponořila do atmosféry Venuše

17.07.2014

Záhada kosmického prachu u supernov

všechny novinky
všechny novinky
 
 
 
Nahoru
 
Nahoru