Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nejnovější články

28.08.2015
Bigamista a čtvrtý rozměr

Hinton se léta zabýval vynalézavými metodami, pomocí nichž by nejen profesionální matematici, ale i průměrný člověk a rostoucí šiky následovníků, , mohli „vidět“ čtyřrozměrné objekty. Nakonec vyvinul zvláštní krychle, které při jistém úsilí umožňují představit si hyperkrychli neboli čtyřrozměrnou krychli.

27.08.2015
Archeologické stopy v krajině: Pole a těžba

Často se uvažuje o rýžování kasiteritu jako zdroje cínu v Krušných horách, ale přímé doklady této činnosti zatím chybí. Jejich nalezení by bylo velmi významné

26.08.2015
Soukromá firma chystá první reklamu na Měsíci

Japonská firma chce na Měsíc poslat plechovku sportovního nápoje. Myslí to vážně, nebo je to jen zbožné přání?

25.08.2015
Runy byly i normální písmo

Runové písmo se někdy považuje za odlišné od jiných západních systémů. Mělo se používat spíše pro nábožensko-symbolicko-umělecké úkony než pro běžné zápisy. Není to ale pravda.

21.08.2015
Test základního zákona mikrosvěta – symetrie CPT

“Zrcadlový obraz” našeho vesmíru musí být CPT symetrickou kopií, a tudíž v něm musí platit i stejné fyzikální zákony. Pozorování jeho byť jen velmi slabého narušení by mohlo mít dalekosáhlé důsledky.

21.08.2015
Lze Occamovu břitvu testovat pomocí algoritmů?

Samotný princip Occamovy břitvy, tj. preferovat nejjednodušší vysvětlení, je definován poměrně vágně. Otázka zní, zda je tento princip nějak „vepsán“ do podoby světa, nebo zda nám pouze umožňuje světu lépe porozumět – pak by to byla spíše jakási lidská pomůcka.

20.08.2015
Opět počítání zvířat: Jak si šimpanz poradí s nulou

Šimpanzice Ai se stala prvním tvorem vyjma člověka, který dokázal počítat s arabskými číslicemi.

19.08.2015
Produkce energie slábne, vesmír umírá

První výsledky přehlídky GAMA zveřejněny na kongresu IAU. Množství energie uvolňované v dané oblasti vesmíru je dnes poloviční než před dvěma miliardami let.

18.08.2015
Vlčci a paviáni na cestě k domestikaci?

Na náhorních etiopských stepích se místní vlci (vlček etiopský) procházejí přímo tlupami paviánů dželada, aniž by se nějak ohrožovali. Mohly podobné vztahy mezi primáty a šelmami být častější, eventuálně se podílet i na domestikaci?

17.08.2015
Stínky mají individualitu

Malého suchozemského stejnonožce stínku obecnou, která žije na dvorcích nebo zahradách například ve vlhkém prostředí pod kameny či dřevem, známe zřejmě všichni.

Novinky

29.08.2015

Poprvé na světě: Urychlené protony z vodíkového ledu

26.08.2015

Park vědy v Roztokách vyvíjí speciální brýle

26.08.2015

Nová exoplaneta objevena v už dříve známém systému

25.08.2015

Archeologové ze Západočeské univerzity zkoumají hrad Pořešín

24.08.2015

Nové možnosti zobrazení molekul pomocí mikroskopu atomárních sil

všechny novinky
všechny novinky
 
 
 
Nahoru
 
Nahoru