Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nejnovější články

17.09.2014
Jak funguje nejsilnější přírodní lepidlo

Už Darwin popsal velmi silné lepidlo, jímž se k povrchu přichytávají larvy svijonožců (vilejšů). Vědci z britské Newcastle University nyní objevili, jak to tihle korýši provádějí.

16.09.2014
Vývoj teplot v holocénu nějak nehraje

Další výzkum ukazuje, jak modely IPCC skřípají. Zhengyu Liu z University of Wisconsin-Madison a další autoři ukazují, že kde v minulosti modely předpokládají oteplování, docházelo naopak k ochlazování.

15.09.2014
Jak vzniká ozonová díra

Na ledových částicích dochází k chemickým procesům, v jejichž důsledku se do stratosféry uvolňují molekuly chlóru ničícího ozon.

12.09.2014
Čím nás fascinuje mayská astronomie?

Mayové mohli provádět a systematicky zaznamenávat svá pozorování – disponovali k tomu i příhodnou poziční číselnou soustavou se znakem nuly. Měli také specializované budovy určené pro astronomická pozorování a i určité technické pomůcky – různé zkřížené tyče, úzké pozorovací trubice...

11.09.2014
Stephen Hawking o strojích času (2)

Dokázal jsem, že ke konstrukci stroje času konečné velikosti je třeba negativní energie.

10.09.2014
Jak se v Ostravě testovaly nové procesory Intelu

Pro získání porovnání čistě výpočetního výkonu byl použit vlastní syntetický benchmark vyvíjený v IT4Innovations, který má pracovní název Mandelbrot, a standardní syntetický benchmark STREAM.

10.09.2014
Stephen Hawking o strojích času

Otázkou je, zda nějaká vyspělá civilizace dokáže sestrojit stroj času. Jinými slovy, dokáže pozměnit prostoročas budoucnosti tak, že se v nějaké konečné oblasti objeví uzavřená časupodobná smyčka?

09.09.2014
Slavný Milgramův experiment je prý špatně

Před více než půl stoletím Stanley Milgram provedl jeden z nejznámějších experimentů v dějinách psychologie. Ukázal (měl ukázat), jak mají lidé sklony poslouchat autority i proti svému přesvědčení o dobru a zlu.

08.09.2014
Solární články se mohou samy chladit pomocí kuželů a pyramid

Nízká účinnost přeměny energie v současných solárních článcích má řadu příčin, jednou z nich je však jejich přehřívání.

05.09.2014
Úloha: Pythagorejské trojice

Otázka zní: dokážete ke každému celému číslu většímu než 2 najít takovou dvojici, při které bude zadané číslo jednou z kratších stran (odvěsen) pravoúhlého trojúhelníku?

Novinky

17.09.2014

Proč horcí jupiteři nemusejí obíhat v rovině rovníku hvězdy

16.09.2014

Za zúžení srdeční chlopně nemůže jen usazování vápníku, ale i fosfor

15.09.2014

Stříkaná silikonová směs pro jednoduchou renovaci kabelů

15.09.2014

Astrofoto: Stopy světla – a přece se točí

13.09.2014

PI-55: Stimulátor růstu rostlin z Olomouce

všechny novinky
všechny novinky
 
 
 
Nahoru
 
Nahoru