Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nejnovější články

26.03.2015
Pražské pralesy: nejen akát

Zkuste projít drsnou divočinou pražských pralesů! Najdete jich tu hned několik desítek… a vlastně to většinou nejsou pralesy, protože jejich stáří bývá do sta let.

25.03.2015
Podaří se Na-Ion články dostat do praxe?

Stávající Li-Ion baterie by mohly být nahrazeny blízce příbuznou technologií. Sodík má podobné elektrochemické vlastnosti jako lithium, je ho však více (= je levnější) a není toxický.

24.03.2015
Mezolitici si dováželi mouku

Při šíření neolitu v Evropě bylo možné žít dál jako dříve a zemědělské produkty si kupovat. A to i přes moře. Alespoň to prý ukazují nové objevy z Anglie.

23.03.2015
Chemické reakce v reálném čase

Díky zobrazovacím metodám se podařilo přesně zmapovat, jak oxid uhelnatý reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého – jinak řečeno, jak vlastně vznikají nové chemické vazby.

20.03.2015
Anagramy v Kosmově kronice?

V 70. letech přišli František Borák a Antonín Patejdl s názorem, že jména českých knížat uváděná v Kosmově kronice jsou ve skutečnosti anagramem. Určitým způsobem seskupená jména českých knížat („mytologických“ i historických) měla být staročeskými větami

19.03.2015
Evoluce intronů a alternativní sestřih mRNA

Často se spekuluje o roli junk DNA, která se nepřepisuje do proteinů. Co ale introny, části kódující DNA, které jsou na úrovni RNA vystřiženy? Kde se vzaly a proč je selekce neodstranila?

18.03.2015
Boltzmannovy mozky

V rané fázi vesmíru má inteligence větší šanci vzniknout evolucí, v nekonečném čase a prostoru naopak půjde o „stvoření“ v rámci náhodné fluktuace. Myslících entit tohoto typu bude více než těch „klasických“.

17.03.2015
Prvky vzácných zemin a sperma lososa

Nadějnou technikou je získávat prvky vzácných zemin z odpadu železných rud.

16.03.2015
Aktivace viru světlem – průlom ve studiu životního cyklu HIV

Průběh zrání viru je obtížné studovat přímo: při experimentech ve tkáňové kultuře se vždy vyskytují viry v různé fázi vývoje.

13.03.2015
První Slované k nám mohli dorazit později

K příchodu prvních Slovanů na naše území možná došlo později, naopak poslední Germáni zde sídlili podstatně déle. I přesto je však možné, že se zde obě skupiny minuly a Čechy byly po určitou dobu de facto vylidněné.

Novinky

26.03.2015

Rekordní hustota dat: 3D NAND a buňky s plovoucím hradlem

25.03.2015

Lepší elektronová mikroskopie pro rostlinné vzorky

25.03.2015

Androidka ChihiraAico: Toshiba chce asistenční roboty nasadit do roku 2020

25.03.2015

V Řeži vyvíjejí kombinaci fotovoltaiky a vodíkové baterie

23.03.2015

O víkendu přiletěly první vlaštovky

všechny novinky
všechny novinky
 
 
 
Nahoru
 
Nahoru