Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nejnovější články

30.10.2014
Drony nad stavbami

Moderní stavebnictví se neobejde bez hi-tech novinek. Někdy projektantům a dalším specialistům v oboru pomáhají i technické vymoženosti, které máme spojené s jinými oblastmi. Například bezpilotní letecké prostředky.

29.10.2014
Chlazení grafenu laserem

Barva laserového paprsku odpovídá úhlu otočení dvou vrstev grafenu vůči sobě.

27.10.2014
Psí tvář rozeznáváme jako lidskou

Domácí zvíře je členem rodiny, vesměs od něj ale očekáváme podřízení postavení. Nakolik ho tedy vnímáme stejně jako dítě? Skenování mozku ukazuje i rozdíly.

24.10.2014
Vzestup středověké jízdy – zavedení třmenu

Základem starověkých armád až na výjimky třeba u Parthů byla pěchota. Pokud pomineme Huny, platilo totéž i pro barbary napadající římskou říši. Naopak středověk máme asociován spíše s obrněným rytířem na koni. Kdy došlo k tomuto vzestupu jízdy?

23.10.2014
Pohyby zemské kůry sledujeme on-line

Zemětřesní v našich končinách? Proč by ne? V roce 1763 postihly veliké otřesy oblast slovenského Komárna – o život tehdy přišlo 63 lidí a v sutinách skončilo 280 budov včetně sedmi kostelů.

22.10.2014
Schrödinger: nejen kočka, ale i biologie

Schrödinger vytušil podobnost genetického kódu s běžnými způsoby zápisu informace a na základě úvahy, kolik různých kombinací lze v morseovce získat s pouhými dvěma znaky, došel k závěru, že zápis informace nemusí být ani pro složité organismy příliš komplikovaný.

22.10.2014
Teorie her a pokutové kopy

Kam má hráč střílet penaltu a kam brankář skočit?

21.10.2014
Telegonie – uvěříte to mouchám?

Angela Crean, Russell Bonduriansky a Anna Kopps z australské University of New South Wales publikovali v Ecology Letters hodně podivný případ údajné „lamarkistické/mimogenetické dědičnosti“. Tvrdí, že u much závisí velikost potomků i na velikosti předešlého partnera samičky.

21.10.2014
Objeví družice Gaia planety, které předpověděly Hvězdné války?

Tatooine je fiktivní planeta, kterou fanouškům Hvězdných válek není potřeba představovat. Jedná se o pouštní planetu, ale důvod, proč ji zmiňujeme, jen ten, že má dvě slunce.

20.10.2014
Chytré okno jako baterie z pruské modři

Co si představíte pod chytrým oknem? Nejspíš něco na bázi oxidu titaničitého, tedy sklo, které se bude samo čistit od prachu a mastnoty, nebudou na něm ulpívat kapky apod. Nicméně lze zajít ještě dál.

Novinky

30.10.2014

Jak voní kometa

30.10.2014

Infračervená termografie proti virovým nákazám

28.10.2014

Hvězdy při formování kupy galaxií vznikají skrytě

28.10.2014

Objevit umíme nejen exoplanety, ale i exokomety

27.10.2014

Meduloblastom: geny odpovědné za vznik mozkových nádorů dětí

všechny novinky
všechny novinky
 
 
 
Nahoru
 
Nahoru