Vodík do motorů by se mohl získávat z amoniaku

Chemie | 28.07.2014 | Pavel Houser

Výzkumníci z britské Science and Technology Facilities Council přišli s tím, že vodík do automobilových motorů by mohl být skladován v ...

více | 0 příspěvkůZe zákulisí neviditelných inkoustů

O vítězství Deep Blue prý rozhodla chyba algoritmu


všechny články


Další články

Řasy a kvantová biologie

Klasická evoluce vytvořila systémy, které prý využívají různých triků kvantové fyziky. Je to zamotané a propletené - v řadě ohledů. ...

Biologie | 22.07.2014

Vědci znají genetický plán pšenice

Poslední krok před získáním úplné sekvence DNA důležité plodiny. ...

Biologie | 21.07.2014

Perlička: Amón a amoniak

Jak by mohl souviset egyptský bůh Amón s čpavkem? Kupodivu, obě slova mají stejný původ. ...

Chemie | 18.07.2014Záhada kamenných růží z Koněprus

Stěny několika jeskyní v koněpruské oblasti, a to zejména na typové lokalitě v Proškově dómu Koněpruských jeskyní, zdobí zvláštní typ výzdoby, ...

Geologie | 16.07.2014

Stlačení fotonu zesílí elektrickou složku a zeslabí magnetickou

Optici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s kolegy z Tokijské univerzity učinili významný krok pro poznání kvantových ...

Fyzika | 14.07.2014

Jak na Slunci vznikají světelné mosty

Jaký proces ohřívá chromosféru, když je pod ní prokazatelně chladnější fotosféra? Zdánlivě to odporuje zákonům termodynamiky... ...

Nezařazené | 12.07.2014Do nitra Jupitera a Saturnu prší helium

Od určitých podmínek (tlak miliony atmosfér a určitá kritická teplota) přestává být helium v kovovém vodíku rozpustné... ...

Astronomie | 11.07.2014

Jak vzniká „mokrý“ elektron?

Časopis Nature Chemistry publikoval článek skupiny Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR spolu s experimentátory na Curyšské ...

Fyzika | 10.07.2014

Neolitici šli přes ostrovy

Syrští neolitici prý jsou blízcí současným obyvatelům Kypru a Kréty. Lidé ze Sýrie byli také geneticky podobní prvním zemědělcům z Hispánie ...

Člověk | 09.07.2014všechny články