Čtvercová stavba z počátků Vyšehradu se možná inspirovala Byzancí

Aktuality |

V červenci 2014 pokračoval výzkum Archeologického ústavu v Praze v prostorách baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě.
tisková zpráva Archeologického ústavu AV ČR

Výzkum, který přinesl velmi zajímavé poznatky v oblasti raně středověké církevní architektury, finančně podpořili Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.
V letošním roce pokračoval systematický výzkum Archeologického ústavu v Praze, který se již několik desetiletí věnuje pražskému Vyšehradu. Výzkum se znovu soustředil na prostor baziliky sv. Vavřince v jižní části Vyšehradu, která byla prozkoumána v minulých desetiletích. Pozornost archeologů se upřela především k předchůdci baziliky, jehož pozůstatky byly poprvé zkoumány již ve 30. letech 20. století, ale jen částečně a bez možnosti jasnější interpretace. Díky pokračujícímu projektu výzkumu vyšehradských památek měli archeologové možnost provést v roce 2011 revizní výzkum, na jehož základě byl zpracován výzkumný projekt letošní kampaně. V letošním roce se potvrdila existence starší stavby, zachované jen v základech, která je rozměrově srovnatelná s biskupskou rotundou sv. Víta a sv. Václava na Pražském hradě. Stavba byla vystavěna na v tehdejších Čechách neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha) a na základě terénního výzkumu ji můžeme datovat do období 2. poloviny 10. století až do 1. poloviny 11. století. Stavební předlohy mohou pocházet dokonce až z byzantského prostředí.
Celkové vyhodnocení původní podoby stavební struktury je však otázkou navazujícího dlouhodobého zpracování dat z terénního výzkumu. Archeologický nález je vyvrcholením několikaletého úsilí pracovníků Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Na jeho realizaci se finančně podíleli Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.
Související články
Komentáře

17.01.2015, 04:00

.... tnx for info....

21.12.2014, 08:57

.... ñïñ....

12.12.2014, 05:51

.... ñïàñèáî....

28.11.2014, 22:21

.... ñïñ!...

27.11.2014, 15:41

.... ñïñ!...

27.11.2014, 00:25

.... tnx for info....

22.11.2014, 15:38

.... áëàãîäàðåí!...

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.