Mesodiencefalická modulace pro léčbu chronické bolesti i diabetu

Aktuality |

Závěry nové lékařské studie potvrdily, že metoda mesodiencefalické modulace (MDM) pomáhá lidem trpícím chronickou bolestí.
tisková zpráva společnosti MDM Centrum

75 procent pacientů uvedlo, že po absolvování terapie skončilo jejich utrpení, které lékaři nebyli schopni jinými způsoby potlačit. Zdravotnické statistiky uvádějí téměř půl milionu lidí s touto diagnózou. Lékaři však odhadují, že dlouhodobými bolestmi trpí až dva miliony Čechů.

Čtrnáct let trpěla paní Jitka Fišerová bolestmi, které byly následkem úrazů po těžké automobilové nehodě. Nemohla dlouho stát na nohou, ani se dotýkat obličeje. Neustále ji bolela hlava, upadala do depresí.
Dnes sedmdesátiletá žena žije aktivní život. Bolesti jí po mnoha letech ustaly až po absolvování nové léčby MDM. Ta pomohla i dalším 21 lidem z 28, kteří byli zahrnuti do lékařské studie na potvrzení účinků mesodiencefalické modulace u pacientů trpících chronickými nenádorovými bolestmi. Lékaři pod vedením profesora Milana Kvapila potvrdili, že tato forma fyzikální léčby má 75procentní účinnost. Na rozdíl od silných tlumících léků pomáhá MDM bez vedlejších účinků a dlouhodobě.

Pacientům se snížila bolest z úrovně 6 na 2 na desetibodové stupnici
„U pacientů zahrnutých do studie jsme zaznamenali zlepšení zdravotního stavu v závislosti na lepší mikrocirkulaci periferních tkání. Po ukončení léčení metodou MDM u nich došlo k významnému snížení intenzity bolesti,“ potvrdil garant výzkumu prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice v Motole.
Potvrzení účinků MDM na léčbu chronických bolestí je nadějí pro více než půl milionu evidovaných českých pacientů. Problém je však podle lékařů mnohem rozšířenější: Chronické bolesti podle zdravotnických statistik trápí až dvacet procent Evropanů. V Česku jsou lidé s bolestmi nejčastěji léčeni farmaky – ankonvulzivy, antidepresivy, analgetiky a opioidy. Pomáhá i akupunktura nebo další formy neuromodulace.
Právě pro pacienty, kteří reagují na farmakoterapii hůře, je vhodná terapie MDM. Navíc je mnohem šetrnější, například pro pacienty ve vysokém věku s mnoha dalšími diagnózami a užívanými léky. Léčba je bez prokázaných vedlejších účinků a je ji možné podle potřeby opakovat. Terapie kromě léčby bolesti zlepšuje i imunitu a upravuje i s bolestí spojené symptomy, například poruchy spánku.
Vedle ověřování účinků terapie na tlumení dlouhodobých bolestí zkoumali lékaři také vliv MDM na léčbu erektilních dysfunkcí. „Přestože výsledky po ukončení terapie byly pozitivní, zaznamenali jsme téměř osmdesátiprocentní účinnost, účinek se však u některých pacientů postupně vytrácel. Čtyřicet dnů od absolvování kúry pomohla MDM 60 procentům mužů,“ doplnila ředitelka MDM Center Alena Svátová.

Naděje pro pacienty s diagnózou amputace nohy
V současné době probíhá další lékařská ověřovací studie s cílem prokázat významný vliv terapie při léčbě těžce hojitelných ran. Jedním z cílů je například potvrdit vliv terapie na léčbu takzvané diabetické nohy. Tímto poškozením trpí v Česku přes třicet tisíc osob. Téměř dvaceti procentům postižených lidí hrozí amputace dolní končetiny.
„Do studie jsme vybrali pacienty s ulceracemi dolních končetin, které se dlouhodobě standardními postupy nedařilo zhojit, nebo již byli pro nezhojitelnost indikováni k amputaci končetiny. První výsledky jsou velmi nadějné. Z třinácti dosud léčených pacientů musela být amputace provedena pouze ve dvou případech,“ říká Emil Záhumenský, přední český diabetolog a podiatr.

MDM pomáhá českým pacientům už tři roky
Výsledky prezentované studie vědecky potvrdily praktické zkušenosti ze stávajících ordinací, kde přístroj MDM používají. Metodou mesodiencefalické modulace se v Česku doposud léčila zejména diabetická neuropatie. „Za poslední tři roky podstoupilo terapii MDM přes tisíc diabetiků. Téměř osmdesát procent z nich se po jejím absolvování cítilo dlouhodobě lépe,“ připomněla Alena Svátová.

V České republice je diabetikům k dispozici devět MDM Center v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Zlíně, Sedlčanech, Mariánských Lázních, Novém Městě na Moravě a v Hradci Králové.

Metoda MDM (mesodiencefalická modulace)
Mesodiencefalická modulace je metoda fyzikální léčby, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i organickými chorobami či traumaty. Jde  o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému.
Metoda MDM je zlomová v léčbě diabetické neuropatie a nově i chronických nenádorových bolestí, jelikož léčba medikací je celosvětově téměř neúčinná. Klinické studie i lékařská praxe prokázaly, že se příznivé účinky terapie MDM u pacientů projevují již po několika prvních výkonech a výsledný efekt je dlouhodobý. Výkon je zcela neinvazivní, nebolestivý a pacienta nijak nezatěžuje. Metoda je účinná také jako prevence vzniku diabetu a diabetické neuropatie a nemá žádné vedlejší účinky. Může být používána samostatně i v kombinaci s farmakoterapií.
Přístroj MDM je schválený pro použití v medicínské praxi pro léčbu diabetické polyneuropatie a normalizace funkce organismu na území Evropské unie a Ruské federace. Použití přístroje schválilo v Česku Ministerstvo zdravotnictví.

Terapie pro diabetiky se skládá z 13 procedur v trvání 10 po sobě jdoucích dnů včetně víkendu, (první 3 dny probíhá procedura 2x denně, poté 1x denně), procedura trvá přibližně 30 minut.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice v Motole, UK 2. lékařská fakulta a místopředseda České diabetologické společnosti. O vliv MDM terapie na léčbu bolestivých projevů diabetu (diabetické neuropatie) se zajímá již několik let. V roce 2010 provedl v pořadí již druhé úspěšné klinické zkoušky na použití přístroje MDM pro léčbu poruch spojených s mikrocirkulací ve FN Motol.
Související články
Komentáře

27.07.2014, 23:25

.... thanks....

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.