Novotvorba kosti po operaci bederní páteře po podání kmenových buněk

Aktuality |

Výhodou je nezávislost operatéra na dostatku kostních štěpů a vyloučení častých komplikací v místě odběru kostních štěpů.
Oznámení Tiskového odboru AV ČR/FN Motol

Výzkum kmenových buněk spolu s tkáňovým inženýrstvím přináší zcela nové možnosti léčby také u degenerativního onemocnění páteře, které postihuje značnou část obyvatel naší republiky – u každého druhého Evropana po padesátém roce věku bychom našli na páteři některé známky degenerativního onemocnění. Spondylochirurgie je interdisciplinární obor na pomezí ortopedie, neurochirurgie a obecné chirurgie a zaznamenal v posledních letech velký rozvoj a počet operací páteře každoročně stoupá.

Hlavním úkolem spondylochirurgie je co nejvíce omezit vážné ohrožení nebo dokonce nevratné poškození nervové tkáně (tj. míchy a míšních kořenů), protože schopnost návratu míšních funkcí je velmi malá, i proto je pozornost výzkumných týmů soustředěna na rozvoj léčby páteře pomocí buněčné terapie. Klinickou studii zkoumající bezpečnost a účinnost navození srůstu obratlů po operaci bederní páteře vypracoval výzkumný tým Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR (vedený prof. Evou Sykovou) ve spolupráci s biotechnologickou firmou Bioinova s.r.o. a s lékaři Spondylochirugického oddělení Fakultní Nemocnice Motol (pod vedením prof. Jana Štulíka). Studie je zaregistrována pod číslem 2010-024665-52 v EU registru klinických studií (viz. https://www.clinicaltrialsregister.eu).

V rámci probíhající schválené studie byl operován a sledován pacient, u něhož se podařilo pomocí vlastních nekrvetvorných kmenových buněk kostní dřeně v kombinaci s umělou matrix z kostních minerálů vytvořit funkční plně hodnotnou přemosťující kost.
Vlastní kmenové buňky byly získávány pomocí minimálně invazivní aspirace malého množství kostní dřeně (12 ml). Výhodou této moderní metody, ve srovnání s nejčastěji používanou metodou pomocí vlastních kostních štěpů pacienta, je nezávislost operatéra na dostatku kostních štěpů a vyloučení častých komplikací v místě odběru kostních štěpů. V návaznosti na tento pozitivní výsledek je zkoušejícími lékaři do probíhající klinické studie plánováno zařazení dalších pacientů.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.