Příprava indukovaných pluripotentních kmenových buněk také v ČR

Aktuality |

***oznámení tiskoho odboru AV ČR Příprava indukovaných pluripotentních buněk také v ČR Vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Výzkumného ústavu živočišné výroby připravují indukované pluripotentní kmenové buňky Využití kmenových buněk v humánní medicíně, a obzvláště pak embryonálních kmenových buněk (ESC), zahrnuje nejen vědecké ale i etické aspekty. Možnosti, které nabízí technologie využívající kmenové buňky jak […]
***oznámení tiskoho odboru AV ČR
Příprava indukovaných pluripotentních buněk také v ČR
Vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Výzkumného ústavu živočišné výroby připravují indukované pluripotentní kmenové buňky

Využití kmenových buněk v humánní medicíně, a obzvláště pak embryonálních kmenových buněk (ESC), zahrnuje nejen vědecké ale i etické aspekty. Možnosti, které nabízí technologie využívající kmenové buňky jak pro regenerativní medicínu, farmakoterapii, tak i další výzkum, jsou však enormní a vkládají do nich velké naděje vědci po celém světě. Předchozí navrhované přístupy přípravy immunokompatibilních buněk s pacientem, například přenosem jader somatických buněk, jsou kromě technických problémů zatíženy také etickými otázkami. Výzkumy v posledních letech potvrdily možnost zvrátit osud buněk a „přinutit“ tak diferencované buňky, aby se vrátily do pluripotentního (nediferencovaného) stavu. Tyto buňky se označují jako indukované pluripotentní kmenové buňky („iPS cells – induced pluripotent stem cells“), které jsou svými vlastnostmi velmi podobné embryonálním kmenovým buňkám. Tím odstraňují nutnost využívat lidská embrya jako výchozí materiál pro přípravu nových linií embryonálních buněk.
Vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Výzkumného ústavu živočišné výroby (Ministerstvo zemědělství ČR) úspěšně zavedli v rámci činnosti Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad ve svých laboratořích technologii přípravy indukovaných pluripotentních kmenových buněk pomocí transdukce retrovirovými vektory, a připojili se tak jako první v České republice k několika světovým laboratořím, které tento postup zvládají. Tato technologie umožní v budoucnosti připravit pluripotentní kmenové buňky z diferencovaných buněk přímo pro daného pacienta, např. z lidských fibroblastů z kůže. Tímto postupem bude možné připravit kmenové buňky pacientů s různým typem onemocnění, včetně vrozených nemocí, pro následné studium jejich příčin a hledání postupů případného léčení.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.