V Olomouci našli těsně pod povrchem mamutí kel

Aktuality |

...plus nálezy z neolitu a pozdní doby bronzové
tisková zpráva Národního památkového ústavu

V Olomouci-Povlu byl nalezen zlomek mamutího klu, a to již v podložní nivní hlíně. I když Olomoucko svou polohou spadá do migrační trasy těchto velkých savců, jde o jeden z mála nálezů učiněných přímo při archeologickém výzkumu.

Třetí sezonou pokračuje výstavba bytových domů v Janského ulici v olomoucké městské části Povel. Také v letošním roce zde prováděl záchranný archeologický výzkum odbor archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci pod vedením Mgr. Hany Dehnerové. Archeologický výzkum, který proběhl v červnu a červenci za velmi vstřícného přístupu stavebníka, i tentokrát přinesl nová zjištění.

Především potvrdil pokračování osídlení z pozdní doby bronzové (slezská fáze kultury lužických popelnicových polí, asi 10. století až polovina 8. století před naším letopočtem). V odkryté ploše bylo celkem šest zásobnicových jam o průměru kolem jednoho metru, zahloubených až jeden metr do podloží, a pět mělkých jam kruhového půdorysu hluboké do půl metru s průměrem většinou 1,5 metru. Jedna byla téměř vyplněna mazanicí – vypálenou „omítkou“ stěn, svědčící o přítomnosti nadzemní stavby. Tu potvrzuje i přítomnost několika linií kůlových a sloupových jam. Z nálezů byla nejvíce zastoupena keramika – úlomky hrnců, šálků či amfor a hliněné přesleny.

Dalším poměrně významným objevem bylo zachycení sídlištního objektu náležícího kultuře s vypíchanou keramikou mladší doby kamenné (asi 5000–4700 př. n. l.). V předchozích sezonách archeologických výzkumů byla keramika této kultury zastoupena pouze jako příměs ve výplni mladších jam. Jde teprve o čtvrtou lokalitu této kultury v rámci Olomouce.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.