Historie

Úloha pro tento den: Židé za války a jejich zachránci

Člověk , Historie , Psychologie | 15.04.2002

Po skončeni II. světové války se zjišťovalo, co vedlo některé obyvatele (křesťany) nacisty okupovaných zemí k tomu, že za cenu velkého rizika schovávali Židy. Jaký hlavní motiv jejich chování se zjistil? více


Naše otázka: Kde se tedy vlastně vzala „teorie“

Člověk , Historie | 15.04.2002

Slovo "teorie", který je dnes základem (nejen) vědeckého myšlení, pochází ze staré řečtiny. Původ výrazu je však poměrně překvapivý. ... více


Hledání dokonalého jazyka Umberta Eca

Člověk , Historie | 05.04.2002

Těsně před koncem loňského roku se na pultech knihkupectví objevila Ecova kniha "Hledání dokonalého jazyka". Především je třeba říct, že před sebou máme něco zcela jiného, než nám prezentuje Eco--beletrista. Žádné pokračování či rozvi ... více


Friedrich Nietzsche jako komiks

Člověk , Historie | 03.04.2002

Friedrich Nietzsche je z řady důvodů postavou na jedné straně populární, na druhé straně silně kontroverzní, podceňovanou či naopak přeceňovanou, nejčastěji pak nepochopenou. Jeden z možných pohledů na život i názory německého filosof ... více


Úloha pro tento den: Lovci lebek

Člověk , Historie , Lingvistika , Psychologie | 18.03.2002

Kult lebek existoval v mnoha částech světa. Lebka nepřítele byla považována za významnou válečnou trofej. Jaká je její moderní obdoba? víceV co věřili staří Egypťané?

Člověk , Historie | 13.03.2002

František Lexa je považován za zakladatele české egyptologie. V jednom z čísel letošního Akademického bulletinu mu byl u příležitosti výroční jeho jubilea věnován rozsáhlejší článek, zmiňující především jeho bádání na poli jazykovědné ... více


O letmém setkání prehistorických obrů

Člověk , Historie | 04.03.2002

Obr z Cerne je jednou z nejznámejších figur vyrytých do křídových svahů v jižní Anglii. Na svahu nad údolím Cerne Abbas v hrabství Dorset se jeho 55 metrů vysoká postava dodnes jasně rýsuje svými bílými liniemi obnažené křídy na travn ... více


Hyletické a eremiální civilizace – dva módy Evropy?

Člověk , Historie , Psychologie | 28.02.2002

Evropská křesťanská kultura se obvykle pokládá za vyrostlou ze dvou paralelních zdrojů: antické a židovské. Jak se tyto dvě civilizace od sebe odlišovaly? Pod jedním úhlem pohledu je můžeme rozdělit na kultury slova a obrazu. ... více


Soumrak říše synů slunce

Člověk , Historie | 28.02.2002

Píše se právě 26. červen roku 1541 a nacházíme se v nedávno založené Limě. Francisco Pizarro, slavný (což v tomto případě ovšem rozhodně není synonymem pro nějakou obdivuhodnost) dobyvatel říše Inků umírá z rukou spiklenců. Z posledních sil namočil Pizarro prst do vlastní prýštící krve a na zemi namaloval znamení kříže. Když se ho zeptali, kde cítí největší bolest, odpověděl, že v duši. Člověk, který nechal zabít vládce říše Inků Atahualpu a později i svého přítele Diega Almagra, měl jistě řadu důvodů pro špatné svědomí. Právě Almagrova smrt se Pizarrovi stala nakonec osudnou. více