Historie

Keltství v nás potvrzují genetické výzkumy

Biologie , Člověk , Historie , Medicína | 01.11.2001

Nedávno jsem v jisté souvislosti napsal něco o tom, že každý v sobě máme a cítíme svůj kousek Kelta, někdo i svůj kousek Germána a o dalších kouscích že se radši nebudu podrobněji rozepisovat. A bác ho: někdy zhruba ve stejné době byly u nás zveřejněny výsledky lékařského výzkumu, které krásně dokreslují, že Keltové otady u násoe nejen opravdu byli, ale že to keltství v nás se nám opravdu jenom nezdá, že je skutečně výraznější než v naprosté většině ostatní kontinentální Evropy! víceInformace není konformace: O evoluci vtipů

Biologie , Člověk , Historie , Lingvistika , Psychologie | 30.10.2001

"Viničná" přednáška profesora Neubauera, původně nazvaná "Informace není konformace", nebyla, jak se původně zdálo, zaměřena proti převládajícímu pojetí genetiky. Šlo spíše o propagaci myšlenek Susan Blackmorové, jak je podala ve své ... více


Kdy se historie stala vědou?

Člověk , Historie | 18.10.2001

Kniha "Věřili Řekové svým mýtům?" se netýká pouze mytologie jako takové, ale dává zajímavé otázky i na původ "dějepisu". Neboť teprve oddělením od mytologie a zavedením určité kritičnosti do práce s pramenným materiálem vznikla historie ... více


Kdo to byl Alan Mathison Turing?

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda , Psychologie , Technologie | 16.10.2001

Alan Mathison Turing byl jednou z největších osobností a pionýrů počítačového světa. Osobně se podílel na vývoji prvních prototypů digitálních počítačů, je autorem obecně používaných termínů jako "Turingův stroj", nebo "Turingův test". Jako jeden z prvních uvažoval o konstrukcích a aplikacích umělé inteligence a pracoval na matematických podkladech pro algoritmizaci umělého života. V řadě případů byly jeho práce publikovány až mnoho let po jeho smrti, v nedokončené, přesto přínosné a často citované podobě. více


Otázka: Měření rychlosti světla

Astronomie , Člověk , Fyzika , Historie , Neživá příroda | 15.10.2001

Kdo vlastně první zjistil, že rychlost světla má konečnou hodnotu a správně provedl celé měření? Čtenáři vesměs argumentovali Michelsonovým experimentem, byť původně bylo cílem otázky něco trochu jiného... ... více


Rýmy na začátku slov: Co je to aliterace?

Člověk , Historie | 12.10.2001

Aliterace znamená něco podobného jako rým, jde tedy o básnický prostředek založený na opakování určitých hlásek (slabik, zvuků...). Až na to, že se - alespoň v prvním přiblížení - nekopírují konce, ale začátky slov. Aliterace má ted ... více


Oidipus neznamená pouze komplex

Člověk , Historie , Psychologie | 29.09.2001

Thébský král Oidipus vstoupil do dějin tak trochu jako nešťastník, po kterém Sigmund Freud pojmenoval svůj nejznámější příspěvek modernímu psychologickému myšlení. Pojďme se však na tuto postavu podívat trochu jinýma než psychoanalytickýma očima. V jistém smyslu a poněkud metaforicky řečeno stojí Oidipus přímo u kořene civilizace technologického typu. více


Úloha pro tento den: Pýthie

Člověk , Historie , Psychologie | 04.09.2001

V delfských věštírnách věštily kněžky zvané Pýthie. Pýthie proto, že měly prý při věštění kolem krku zavěšeného hada (pýthie, python = had, drak). Proč by měl zrovna had být jejich hlavním znakem? více


Tisková zpráva: Literature Online – zdroj pro anglistiku a amerikanistiku

Člověk , Historie | 03.09.2001

Díky podpoře grantového programu MŠMT ČR “Informační zdroje pro výzkum a vývoj” dostala česká akademická veřejnost do rukou další cenný informační zdroj – Literature Online. Tuto službu lze stručně charakterizovat jako elektronickou k ... více